Luuk de Waal MSc

Luuk de Waal MSc

  • Onderzoeker
  • Portfoliomanager
  • 030-6069551
  • luuk.de.waal@kwrwater.nl
  • 06-53341973

Luuk de Waal is praktijkgericht onderzoeker in het team Waterbehandeling bij KWR. In zijn onderzoek gebruikt hij diverse pilotinstallaties waarmee innovatieve technieken op het gebied van toekomstbestendige waterbehandeling worden ontwikkeld. Luuk houdt zich hoofdzakelijk bezig met verscheidene duurzaamheidsuitdagingen die de ontwikkeling van de circulaire watersector met zich meebrengt; beproeven van nieuwe concentraatstroommanagement concepten, het ontwikkelen van een schaalbare, robuuste en volledig circulaire zoetwaterbehandeling gebruik makend van beschikbare technologieën en het opwaarderen van ijzerslib naar adsorbens materiaal voor effluent polishing en/of ijzermetaalpoeder als energiedrager zijn reguliere onderdelen van zijn werk. Daarnaast geven laboratoriumexperimenten hem fundamenteel inzicht in de werking van hedendaagse waterbehandelingstechnieken zoals de doorslag van colloïdaal ijzer en de verwijdering van arseen in zandfilters. Hierbij zet Luuk experimentele observaties om in nieuwe onderzoeksvragen en draagt daarmee actief bij aan kennisontwikkeling en innovatie bij KWR. Het opdoen van fundamentele kennis, het testen en (door)ontwikkelen van vernieuwende ideeën en het geven van advies over uitdagingen van het hier en nu geven Luuk de mogelijkheid om sectorbrede inzichten op te doen, om deze vervolgens ook sectorbreed weer toe te passen. Luuk heeft een achtergrond in de scheikunde (universiteit Utrecht) en een master Water Technology (joint-degree) aan de universiteiten van Wageningen, Groningen en Enschede.