Luuk de Waal MSc

Luuk de Waal MSc

  • Onderzoeker
  • 030-6069551
  • luuk.de.waal@kwrwater.nl
  • 06-53341973

Luuk de Waal is praktijkgericht onderzoeker in het team Waterbehandeling bij KWR. In zijn onderzoek gebruikt hij diverse pilotinstallaties waarmee innovatieve technieken op de gebieden van waterbehandeling, waterdistributie en wateropslag worden ontwikkeld. Laboratoriumexperimenten geven hem fundamenteel inzicht in de werking van hedendaagse waterbehandelingstechnieken, zoals de kinetiek van ijzeroxidatie en de verwijdering van arseen in zandfilters. Hierbij zet Luuk experimentele observaties om in nieuwe onderzoeksvragen en draagt daarmee actief bij aan kennisontwikkeling en innovatie bij KWR. Luuk houdt zich ook bezig met verscheidene duurzaamheidsuitdagingen die de ontwikkeling van de circulaire watersector met zich meebrengt; het in kaart brengen van de huidig toegepaste vorm van concentraatstroommanagement, het ontwikkelen van mogelijkheden rondom ondergrondse opslag van water voor later hergebruik en het opwaarderen van ijzerslib naar adsorbens materiaal voor effluent polishing zijn onderdelen van zijn werk. Het opdoen van fundamentele kennis, het testen en (door)ontwikkelen van vernieuwende ideeën en het geven van advies over uitdagingen van het hier en nu geven Luuk de mogelijkheid om sectorbrede inzichten op te doen, om deze vervolgens ook sectorbreed weer toe te passen. Luuk heeft een achtergrond in de scheikunde (universiteit Utrecht) en een master Water Technology (joint-degree) aan de universiteiten van Wageningen, Groningen en Enschede.