Luuk de Waal MSc

Luuk de Waal MSc

  • Onderzoeker

Luuk de Waal is praktijkgericht onderzoeker binnen het team drinkwaterbehandeling. Hij voert experimenten uit met diverse pilotinstallaties met als doel zuiveringstechnieken verder te ontwikkelen. Hierbij zet Luuk experimentele observaties om in nieuwe onderzoeksvragen en draagt daarmee actief bij aan kennisontwikkeling en innovatie bij KWR. Luuk heeft een bachelor Scheikunde waar hij afstudeerde op het effect van ultrasound op de elektrochemische oxidatie van synthetisch afvalwater. Tijdens zijn master Water Technologie heeft hij ervaring opgedaan binnen het Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) ‘multi-source volstroom 1-step Reverse Osmosis’ project. Luuk heeft zijn master afgerond met een onderzoek naar het controleren van biofouling met behulp van bacteriofagen in membraanfiltratie processen.