Janine de Wit MSc

Janine de Wit MSc

  • Onderzoeker
  • 030-6069651
  • janine.de.wit@kwrwater.nl
  • 06-15616926

Janine de Wit is onderzoeker in het team Ecohydrologie. Zij doet vooral onderzoek naar een klimaatrobuuste zoetwatervoorziening in het landelijk gebied. Hierbij onderzoekt ze de eerste 2 tot 3 meter in de ondergrond, ook wel de onverzadigde zone genoemd. In 2018 studeerde ze af aan de Wageningen Universiteit, waar Janine de MSc Earth & Environment volgde met een combispecialisatie van hydrologie en meteorologie. Haar masterthesis heeft ze bij het Agricultural Research Organization (Volcani Center) in Israel geschreven. Hier heeft ze onderzoek gedaan naar druppelirrigatie bij olijfbomen, gebruikmakend van bodem-, water-, en plantinteracties en het agrohydrologische model SWAP. Tijdens haar stage bij KWR heeft Janine haar hydrologisch modelleerervaring (Hydrus) uitgebreid en ervaring opgedaan met subirrigatie. In haar werk combineert ze deze kennis in projecten zoals de programma’s KLIMAP en Lumbricus.
Janine is in november 2020 gestart met een PhD-traject bij Wageningen Universiteit en KWR. Hier onderzoekt ze hoe een betere balans kan worden gevonden tussen het vasthouden en afvoeren van water op de hoge zandgronden in Nederland. Specifiek kijkt ze hoe de maatregel ‘regelbare drainage met subirrigatie’ hieraan kan bijdragen. Dit onderzoek is onderdeel van het Programma KLIMAP.
Door middel van een goede samenwerking met collega’s, kennisinstellingen en waterbeheerders wil Janine haar steentje bijdragen aan een klimaatrobuust bodem- en watersysteem.