Nieuws

Open dag zet subirrigatie in de etalage

Praktijktest duurzame zoetwatervoorziening voor de landbouw

Op 7 en 8 juli waren veel ogen gericht op een proefopstelling van ‘ondergrondse beregening’ op de Zeeuwse Proefboerderij Rusthoeve. Sinds de zomer van afgelopen jaar voeren KWR en KnowH2O hier praktijktesten uit naar een duurzame zoetwatervoorziening voor de landbouw. Agrariërs, water- en bodemspecialisten toonden veel belangstelling en men ziet regelbare drainage met subirrigatie als handige manier om te kunnen anticiperen op weersextremen. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met lokale omstandigheden.

Op Proefboerderij Rusthoeve (Colijnsplaat) onderzoeken KWR en KnowH2O of en zo ja, in welke mate het systeem van regelbare drainage met subirrigatie hier bruikbaar is als zoetwatervoorziening voor de landbouw. Deze subirrigatie is bedoeld om handvatten te bieden aan telers  als alternatief voor beregening. Om het gesprek aan te gaan met de eindgebruikers, gaf KWR-onderzoeker Janine de Wit toelichting op de werkwijze van het systeem aan geïnteresseerde agrariërs en experts uit de water- en bodemsector. Daarbij draait het natuurlijk vooral om de resultaten. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland.

Hogere gewasopbrengst

‘In 2020 hebben we duidelijke effecten gezien’, zegt De Wit. ‘Tijdens de droge zomer van dat jaar konden we dankzij de subirrigatie een hogere grondwaterstand bewerkstelligen. Dat leverde een betere vochthuishouding op voor het gewas. De gewasopbrengst was bij subirrigatie hoger dan op plekken waar geen water was aangevoerd.’

Regelbare drainage met subirrigatie

Bezoekers van de open dag op Proefboerderij Rusthoeve zien regelbare drainage in combinatie met subirrigatie als een handige manier om op voorhand te kunnen inspelen op natte en droge weersextremen, zo concludeert De Wit op grond van de reacties. Ook is een aantal al zelf hiermee aan het experimenteren. ‘Ze vroegen hoe het systeem efficiënter kan worden gebruikt en wat de langetermijneffecten zijn. Vragen waar we momenteel precies aan werken. Het is goed om te merken dat de urgentie van het onderwerp wordt gevoeld en dat hiernaar wordt geacteerd. Men heeft echt het idee dat regelbare drainage met subirrigatie de landbouw kan helpen.’

Weerbaar maken tegen klimaatverandering

Toch is de aanpak van ondergrondse beregening niet alles zaligmakend, onderkent De Wit. ‘Er moet aan bepaalde randvoorwaarden worden voldaan, zoals de bodemgesteldheid. En er moet natuurlijk voldoende water beschikbaar zijn voor subirrigatie. Dit kwam in de gesprekken tijdens de open dag ook naar voren. Maar dat is niet erg, we leren nog veel. Niet alleen op de Zeeuwse klei, maar bijvoorbeeld ook op de Nederlandse zandgronden. Daar worden soortgelijke systemen toegepast en bestudeerd in het KLIMAP-project. Uiteindelijk is ons onderzoek erop gericht ons land in volle breedte weerbaar te maken voor de effecten van klimaatverandering.’

Bezoekers van de open dag worden – volgens coronamaatregelen – op een open kar langs de proefopstelling gereden.

delen