Nieuws

Naar een ‘next generation’ in het beheren van onze belangrijkste grondstof: water

Nieuw Europees project bevordert oplossingen en systemen voor een circulaire economie in de watersector

In juli start het nieuwe Europese project NextGen dat in tien grootschalige locaties in Europa innovatieve, technologische, business- en governance-oplossingen demonstreert voor water in de circulaire economie.

Doordat de vraag naar zoet water in de wereld blijft toenemen – van watergebruik in industriële processen en landbouw tot de intensiteit van de watervraag in steden – is NextGen opgezet. Door de beginselen van een ‘circulaire economie’ te omarmen om het natuurlijk kapitaal te behouden, grondstoffen te optimaliseren en systeemefficiëntie te verbeteren, streeft NextGen ernaar duurzaamheid te stimuleren en nieuwe marktdynamiek te brengen in de waterkringloop.

NextGen gaat werken aan oplossingen waarbij:

  • Waterbronnen worden geoptimaliseerd door verbeterde behandeltechnologieën en op de natuur geïnspireerde oplossingen voor opslag;
  • Zuiveringsinstallaties worden veranderd in energiefabrieken door energie efficiënter te beheren en terug te winnen;
  • Nieuwe producten van afvalstromen worden gemaakt door terugwinning en hergebruik van nutriënten en grondstoffen.

Behalve het demonstreren en beoordelen van deze technologieën, worden andere sectoren en belanghebbenden betrokken, succesvolle governance-voorwaarden benoemd en de benodigde businessmodellen ontwikkeld. Hiermee moet de opschaling van circulaire oplossingen in de watersector mogelijk gemaakt worden.

Pioniers op het gebied van circulaire economie

De NextGen aanpak zal zorgen voor nieuwe inzichten voor het terugwinnen, hergebruiken, recyclen en verlengen van de gebruiksduur van een steeds groter wordende range van waterbronnen en producten. Dit zal bijdragen aan het versterken van de Europese watersector en aanverwante sectoren tot wereldwijde pioniers op het gebied van circulaire economie.

Samenwerking met 30 organisaties

Aan NextGen hebben zich 30 organisaties verbonden. Het project omvat een sterk samenwerkingsverband tussen waterbedrijven, industrie, gespecialiseerde mkb’s, instituten voor toegepast onderzoek, technologieplatformen, stedelijke en regionale autoriteiten. Het project wordt geleid en gecoördineerd door KWR.

KWR is bij NextGen betrokken voor de algemene coördinatie, het opzetten van communities of practice voor de inzet van belanghebbenden, het beoordelen van de veerkracht van technologische systemen en het ontwikkelen van een roadmap voor het Europese bestuur voor water in de circulaire economie. Samen met de provincie Zuid-Holland zal KWR geïntegreerde circulaire water- en energiesystemen analyseren voor de regio Westland.

NextGen wordt in juli 2018 officieel gelanceerd. Volg de eerste ontwikkelingen van het project op Twitter: @NextGenWaterEU.

NextGen is een collectief initiatief voor wateronderzoek en innovatie van pioniers op het gebied van circulaire economie. Het consortium wordt financieel ondersteund door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder overeenkomst nummer 776541.

Europese media en persvragen

Alec Walker-Love
European Science Communication Institute (ESCI)
+32 497 487 486

delen