Nieuws

Nieuwe kansen voor de circulaire economie van water

KWR-publicatie schept helderheid over terminologie en definitie van de circulaire economie van water

Een consistente terminologie en duidelijke omschrijving van strategieën zijn nodig om nieuwe circulaire kansen te benutten in de watersector. Tot op heden ontbrak dit. Een recente publicatie, geschreven door KWR-experts Stefania Munaretto en Caro Mooren en wetenschapper Piero Morseletto van de Vrije Universiteit Amsterdam, voorziet in deze behoefte.

In de circulaire economie bestaat veel aandacht voor water. En terecht. Water is een onmisbaar element voor het leven en de wereldeconomie kan er niet zonder. Maar terwijl steeds meer onderzoek wordt gedaan naar de circulaire economie van water (CEW), ontbreekt het aan een consistente terminologie en een duidelijke omschrijving van strategieën voor water in de circulaire economie. De recente publicatie Circular Economy of Water: Definition, Strategies and Challenges brengt hierin verandering. “Inzicht in de circulaire economie van water en de implicaties daarvan is van cruciaal belang voor de watersector”, aldus Stefania Munaretto, een van de auteurs van het artikel. “Nieuwe kansen in duurzaam waterbeheer kunnen zo worden benut.”

WiCE en NextGen

Het artikel maakt gebruik van casestudies uit Water in de Circulaire Economie (WiCE), een gezamenlijk onderzoeksprogramma van KWR en de waterbedrijven, en van Europese NextGen-projecten, gericht op het demonstreren van innovatieve, technologische, business- en bestuursoplossingen voor water in de circulaire economie.

Negen strategieën

Op grond van voorbeelden uit de casestudies en een analyse van wetenschappelijke literatuur omschrijven de auteurs een reeks van negen strategieën om tot een circulaire watereconomie te komen: Rethink, Avoid, Reduce, Replace, Reuse, Recycle, Cascade, Store en Recover. Daarnaast hebben zij ook aandacht voor uitdagingen op het gebied van wetgeving, governance en implementatie die bij deze transitie komen kijken.

Definitie circulaire watereconomie

Het artikel benoemt de unieke positie van water. Als hulpbron, product of dienst kent water geen tegenhanger in het economisch systeem. “We moeten daarom strategieën voor de circulaire economie opfrissen, zodat zij de kenmerken van water weerspiegelen”, zegt Piero Morseletto van de VU Amsterdam, eerste auteur van de publicatie. “Bovendien ontbrak het aan een robuuste definitie van de circulaire economie van water. Dit onderzoek was een geweldige gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen met zeer deskundige collega’s van KWR en de watersector.”

Uit alle opgedane inzichten destilleren de onderzoekers de volgende definitie:

‘De circulaire watereconomie is een economisch kader voor het verminderen, behouden en optimaliseren van het gebruik van water door het vermijden van verspilling, een efficiënt gebruik en het behoud van kwaliteit, terwijl de bescherming en het behoud van het milieu worden gewaarborgd.’

Een hele mond vol, wat aangeeft hoe complex en veelomvattend deze materie is. “Een gemeenschappelijk begrip van de circulaire economie van water en de bijbehorende strategieën vermindert misverstanden”, zegt co-auteur Caro Mooren. “En het vergemakkelijkt de samenwerking tussen beleidsmakers, professionals en wetenschapper die werken aan circulaire oplossingen. Het brengt ons een stap dichter bij een duurzame samenleving.”

delen