project

Power-to-Protein: deskstudie (fase 1)

Beschikbaarheid van voldoende voedsel, energie en water vormen wereldwijd reusachtige uitdagingen. Een universele oplossing ligt niet voor de hand. Veeleer zal lokaal, situatiegericht maatwerk nodig zijn, mede gebaseerd op creatief en cross-sectoraal denken. Een gerichte aanpak verlangt allereerst een nauwkeurig beeld van relevante stofstromen in een geografisch afgebakend gebied. Vervolgens kunnen opties worden bepaald.

Technologie

Een van de opties is mogelijk het Power-to-Protein concept: de productie van hoogwaardige eiwitten via biosynthese uit waterstof, CO2 en ammoniumstikstof. Met Power-to-Protein wordt een steeds schaarser goed – eiwit – gevormd uit reststoffen cq. -energie en komt een verbinding tot stand binnen de ‘water – energie – food nexus’.

Uitdaging

Doel van deze studie is het bepalen van de technisch/economische levensvatbaarheid van het concept Power-to-Protein middels een integrale studie en het definiëren van relevante vragen die moeten worden opgelost (technisch, economisch, en anderszins). Het onderzoek naar de technische en economisch haalbaarheid wordt gekoppeld aan relevante stofstromen in de urbane zone van de Gemeente Amsterdam (m.n. organische stromen en macro-nutriënten N, P).

Oplossing

Het project richt zich op integrale toepassing van het concept op een RWZI en andere mogelijke aanknopingspunten in het urbane gebied. Als vergelijking worden ook andere bronnen van koolstofdioxide, waterstof en ammonium in de studie betrokken. Dit levert:

  • Inzicht in de relevante stofstromen in de urbane zone van Amsterdam (m.n. organische stromen en macro-nutriënten).
  • Inzicht in de technische en economische haalbaarheid van het Power-to-Protein concept.
  • Inzicht in belangrijke aandachtspunten en mogelijke barrières.
  • Identificatie van de belangrijkste technologische uitdagingen van het Power-to-Protein concept.
  • Dialoog met relevante spelers in de keten, waaronder de voedingsmiddelenindustrie (eiwit).

Lees meer over het vervolg van dit project.