Nieuws

Verkenning van ondergrondse warmteopslag in Nederland

WarmingUP organiseert webinarserie over toepasbare kennis voor duurzame, collectieve warmtesystemen

Op 7 juli organiseerde het collectief WarmingUP de eerste aflevering van een serie webinars over toepasbare kennis voor duurzame, collectieve warmtesystemen. Na een korte introductie van programmadirecteur Frits Verheij presenteerden Marette Zwamborn (KWR) en Ivo Pothof (Deltares) de verkenning van ondergrondse warmteopslag in Nederland. Het Innovatief Duurzaam Warmte Collectief WarmingUP ontwikkelt integrale oplossingen voor kostenreductie en verduurzaming van warmtenetten.

Poll van webinar

Resultaten van een van de polls tijdens het webinar

Selectiecriteria voor pilotprojecten

Informatie werd gedeeld over de selectie van een pilotproject uit 21 quickscans. Een selectie waarin behalve technische en economische criteria ook juridische en maatschappelijke criteria zijn meegewogen. Via ‘polls’ konden de aanwezige deelnemers, partners en andere geïnteresseerden van WarmingUP aangeven welke selectiecriteria zij belangrijk vinden. Om deze criteria steeds beter in te kunnen vullen, wordt bij de verkenning van locaties gelijktijdig direct toepasbare kennis ontwikkeld.

Kaart met de potentie van ondergrondse warmteopslag in Nederland

Kennis voor onderbouwde besluitvorming

Potentieelkaarten helpen projectontwikkelaars, gemeenten en andere stakeholders in te schatten of de ondergrond van een locatie geschikt is voor grootschalige warmteopslag. Met ontwikkelaars zijn de voor- en nadelen van verschillende koppelingen van warmteopslag aan het warmtenet besproken. Vergelijking van verschillende locaties maakt steeds duidelijker welke condities voor een optimaal rendement van de ondergrondse warmteopslag zorgen. Deze kennis is essentieel voor goed onderbouwde besluitvorming door investeerders en vergunningverleners.

Bijdrage aan duurzame energievoorziening

Doel van WarmingUP is collectieve warmtesystemen te ontwikkelen die betaalbaar, duurzaam, betrouwbaar, praktisch uitvoerbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. KWR levert een brede bijdrage aan WarmingUP: als trekker van het thema ondergrondse warmteopslag en door deelname in het onderzoek rond de thema’s aquathermie, geothermie en sociaal-maatschappelijke inpassing van duurzame warmtenetten. Binnen WarmingUP is ook een project van het collectieve drinkwateronderzoek Water in de Circulaire Economie (WiCE) geprogrammeerd, gericht op thermische energie uit drinkwater (aquathermie – TED).

In het WiCE-programma werken drinkwaterbedrijven, KWR en partners samen aan maatschappelijke opgaven. Door de koppeling van WiCE aan WarmingUP heeft ook de drinkwatersector aansluiting bij dit unieke samenwerkingsverband, wat bijdraagt aan kennisontwikkeling en innovaties voor een duurzame energievoorziening.

Achter de schermen tijdens het webinar

Een kijkje achter de schermen bij het webinar

delen