project

Geneesmiddelen uit Effluent

Afvalwater bevat steeds meer resten van medicijnen. RWZI’s zijn niet ontworpen om deze uit het water te verwijderen, waardoor het effluent vaak nog medicijnen bevat. Vanwege de aanwezigheid van relatief veel organisch materiaal in het effluent zijn veel technieken om deze medicijnen, en andere microverontreinigingen te verwijderen, relatief weinig effectief. Door eerst dat organisch materiaal te verwijderen bleek geavanceerde oxidatie wel effectief toepasbaar te zijn.

Effectief geneesmiddelen verwijderen uit RWZI-effluent

Het doel van het project was om zuiveringsmethoden te ontwikkelen om (afbraakproducten van) geneesmiddelen en andere organische microverontreinigingen effectief en efficiënt uit RWZI-effluent te verwijderen. In principe zijn geavanceerde oxidatie technieken, als UV/H2O2, heel geschikt hiervoor, maar de aanwezigheid van organisch materiaal in het effluent (EfOM) hindert de afbraak ervan. Door met behulp van ionenwisseling (IEX) of ozonisatie/biofiltratie eerst een deel van het EfOM te verwijderen zou een nageschakelde zuiveringstechniek veel efficiënter moeten worden.

lHZ7dSXP3XI

Eerst organisch materiaal verwijderen, daarna geavanceerde oxidatie

Het onderzoek richtte zich op toepassing van ionenwisseling (IEX) of ozonisatie/biofiltratie als voorbehandeling om organische materiaal te verwijderen, en een drietal nageschakelde technieken, namelijk actieve koolfiltratie (AKF), en geavanceerde oxidatie (AOP) met O3/H2O2 of UV/H2O2 voor de verwijdering van geneesmiddelen.Vervolgens werden in een pilotonderzoek bij RWZI Panheel enkele processen uitgetest: voorbehandeling met hetzij ozon/biofiltratie of IEX, en nabehandeling met UV/H2O2.

Effectiever geavanceerd oxidatieproces voor de verwijdering van geneesmiddelen

Het bleek dat het proces IEX gevolgd door UV/H2O2 heel robuust is. De IEX verwijderde vrijwel alle humuszuren. Daardoor nam het energieverbruik van het UV-proces met 84% af. Op deze manier werd een proces verkregen dat bijzonder effectief is voor de verwijdering van organische microverontreinigingen als geneesmiddelen en hun afbraakproducten, en wat ook economisch haalbaar lijkt.