project

Doorontwikkeling Waterwijzer Natuur

De Waterwijzer Natuur (WWN) wordt in fases ontwikkeld. In de eerste fase is er een gebruiksvriendelijke schil ontwikkeld op basis van bestaande kennis. Via bijdragen van veel organisaties (STOWA, PBL, St. CAS, KWR, WENR, Delta programma Zoetwater, Waterschap Vechtstromen) is deze fase inmiddels afgerond en eind september 2018, tegelijk met de Waterwijzer Landbouw, gelanceerd. In fase 2 van dit project wordt een belangrijk onderdeel van de WWN, de berekening van de zuurgraad, verbeterd.

Verbeteren berekening zuurgraad

In de huidige versie van de WWN wordt de zuurgraad van de bodem bepaald via kennisregels. Daaraan zijn enkele nadelen verbonden. In deze tweede fase van het project wordt deze aanpak vervangen door een procesmatige benadering die betere resultaten geeft. Het doel is dan ook om op processen gebaseerde metarelaties op te stellen waarmee betrouwbaar de pH van de bodem en de zuurindicatie van de vegetatie kunnen worden vastgesteld.

256081230

Video – 03:02
Water company joint research: Effects of nitrogen increase and climate change on dunes