project

Zoet in zout: Westland

Tomatenteeltbedrijf Prominent in ‘s-Gravenzande heeft een installatie voor ondergronds bergen en terugwinnen van zoetwater. De installatie is onderdeel van een pilot van KWR, die wordt uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat.

De glastuinbouw gebruikt vooral hemelwater als waterbron. Dit water wordt opgevangen in bovengrondse bergingbassins, waarna het als gietwater in de kas wordt gebruikt. Een probleem is dat in de zomer de vraag naar water groter is dan het aanbod. De glastuinbouwbedrijven in het Westland gebruiken dan brak/zout grondwater, dat eerst ontzilt wordt.

Altijd genoeg zoetwater
Om de zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten en wateroverlast tegen te gaan, onderzoekt KWR of het mogelijk is het neerslagoverschot van het najaar en de winter tijdelijk ondergronds te bergen. Een belangrijke vraag hierbij is of het mogelijk is een stabiele zoetwaterbel met een goede waterkwaliteit te verkrijgen in brak/zout grondwater.

Telers werken samen
Eerder werd al een pilot gestart bij een kweker in Nootdorp . Het systeem in ’s Gravenzande is groter – hier gaat het om het overtollige hemelwater van 4 tomatentelers – en het water wordt geïnfiltreerd in een veel zouter pakket. Er worden dan ook meer filters voor injectie en onttrekking gebruikt.

Zoet in zout- Westland

Kijken

Vanuit Kennis voor klimaat is er ook een informatief filmpje overgemaakt:

kx5SNAmcsMw

UAxXz2USym4