Nieuws

Vermeerderen van maatschappelijke waarde

Meervoudige waardecreatie kent binnen de watersector al vele toepassingen, maar is niet altijd duidelijk in beeld. KWR helpt de waarden ervan te identificeren en vast te leggen, bijvoorbeeld door onderzoeksprojecten op dit gebied en het organiseren van diverse bijeenkomsten in 2019.

Meervoudige waardecreatie meetbaar maken

De circulaire economie, klimaatadaptatie en transitie naar een duurzame energievoorziening, zijn grote opgaven van onze hedendaagse maatschappij. Wil de watersector hierin stappen kunnen maken, dan is meervoudige waardecreatie nodig.

Met meervoudige waardecreatie werken verschillende partijen samen aan het creëren van maatschappelijke waarde. Hoewel de watersector al op uiteenlopende wijze aan de samenleving bijdraagt, ontbreken instrumenten die meervoudige waardecreatie in beeld brengen. Onderzoek van KWR helpt om deze waarden te identificeren en vast te leggen.

Denktanksessie

Een bijeenkomst die KWR in 2019 mogelijk maakte was een denktanksessie van Dutch Water Sector Intelligence (DWSI), een platform gericht op toekomstverkenningen voor en door de hele watersector. Strategen wisselden van gedachten over de vraag hoe de watersector erin kan slagen maatschappelijke waarde toe te voegen, bovenop de eis om te voldoen aan de gebruikelijke prestatie- indicatoren, beleidsdoelen en andere middelen voor interne toetsing.

Uit de bijeenkomst bleek dat de watersector al volop werkt aan meervoudige waardecreatie, maar dit nog niet expliciet met metingen en rapportages in beeld brengt. Henk-Jan van Alphen, onderzoeker van KWR: “Wanneer dit wel gebeurt, geeft dit het nodige draagvlak om mee te werken aan de grote transitieopgaves rondom energie en klimaat.”

Dagelijkse praktijk

Binnen het onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE) organiseerde KWR afgelopen jaar een roadshow om duurzame wijkontwikkelingen op de kaart te zetten.

WiCE heeft als doel een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven in het kader van de circulaire economie, klimaatadaptatie en transitie naar een duurzame energievoorziening.

Met praktijkvoorbeelden wisselden professionals en onderzoekers uit de watersector ervaringen uit over welke tools nuttig zijn om meervoudige waardecreatie toe te passen zodat deze manier van werken kan gaan behoren tot de dagelijkse praktijk.

Vooruitblik

De toekenning van twee aanvragen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) opent de weg naar nog meer onderzoek over het geschetste thema.

Volgens Henk-Jan van Alphen een erkenning hoe belangrijk dit voor de toekomst is. “Het komend jaar werken we onder meer aan een serious game: een speelse vorm waarin professionals meervoudige waardecreatie en duurzame wijkontwikkeling kunnen ervaren. Daarnaast gaat een groot internationaal onderzoek van start naar ervaringen van burgers met duurzame watertechnieken. Ontwikkelingen waar ik erg naar uitkijk.”

delen