Tag-pagina

Bedrijfstakonderzoek - Thematisch Onderzoek - Zuivering

Het ontwikkelen en voor toepassing gereed maken van hoogwaardige kennis om te kunnen anticiperen op risico’s voor de drinkwaterkwaliteit, zoals ongewenste stoffen in de bron, aanwezigheid en vorming van deeltjes in de zuivering, onvoldoende biologische stabiliteit en pathogenen.