Nieuws

AgriAs-project over arseenverontreiniging afgerond

In het kader van het Europese AgriAs-project is onderzoek verricht naar de aanwezigheid van arseen in Europese landbouwgronden en water, de belangrijkste blootstellingsroutes voor de Europese bevolking, en strategieën voor duurzaam management van arseenverontreiniging. De afsluitende projectworkshop werd gehouden in Oulanka, een plaats in Fins Lapland, waar alle projectpartners uit Duitsland, Frankrijk, Zweden, Nederland en verschillende delen van Finland bijeenkwamen.

Giftige arseenverbindingen in de bodem en in het water vormen een gezondheidsrisico voor 220 miljoen mensen wereldwijd. Het Europese AgriAs-project is opgezet om betrouwbare gegevens te verkrijgen over de aanwezigheid van en blootstelling aan arseen (As) en om tools te ontwikkelen om dit probleem aan te pakken. De coördinatie van AgriAs was in handen van het Geologisch Instituut van Finland. De projectpartners waren KTH (Zweden), de Universiteit van Oulu (Finland), G.E.O.S. (Duitsland), LEB (Frankrijk), BRGM (Frankrijk) en KWR (Nederland). KTH en KWR werkten binnen AgriAs samen aan het ontwikkelen en testen van effectieve, innovatieve methoden voor waterzuivering en bodemsanering.

De door AgriAs voortgebrachte kennis over arseenverwijdering kan ook worden gebruikt in Watershare. Zo bevat bijvoorbeeld grondwater in Argentinië van nature hoge arseenconcentraties. KWR en AySa, beide aangesloten bij Watershare, hebben inmiddels een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een kosteneffectieve verwijdering van arseen uit grondwater in Buenos Aires.

delen