Nieuws

Schoon water, nu en in de toekomst

KWR is specialist in het aantonen, onderzoeken en verwijderen van ongewenste stoffen, zoals medicijnresten en microplastics. In 2019 waren onze onderzoekers onder meer succesvol in de toepassing van een nieuw adsorbens dat bij de bron medicijnresten uit rioolwater kan halen. En dankzij geavanceerde lasertechnieken staan we de watersector bij in het grip krijgen op microplastics.

Stoffen aantonen, onderzoeken en verwijderen

Schoon water uit de kraan is in Nederland heel normaal en moet dat in de toekomst blijven. Toch is dit schone drinkwater niet vanzelfsprekend. In oppervlaktewater – een van de bronnen voor de drinkwaterproductie – worden allerlei stoffen aangetroffen die niet in ons drinkwater thuishoren.

KWR is specialist in het aantonen, onderzoeken en verwijderen van ongewenste stoffen, zoals medicijnresten en microplastics. Onderzoeker Roberta Hofman: “Omdat we al decennia samenwerken met drinkwaterbedrijven hebben we de drinkwaterproductie goed in beeld. Daarnaast kennen we ook de hele watercyclus. Een totaalpakket voor onze klant.”

In De Waterwetenschappers stellen Tim en Els watervragen aan onderzoekers van KWR. Deze aflevering aan Roberta Hofman de vraag: Wanneer is water schoon genoeg om te drinken? 

Aanpakken bij de bron

In 2019 deed KWR verschillende onderzoeksprojecten naar de kwaliteit van drinkwaterbronnen en het verbeteren daarvan. Zo was er een pilotstudie naar de emissie van geneesmiddelen naar het oppervlaktewater. Patiënten van het UMC en medewerkers van het Waterschap Limburg werkten mee door bij hun toiletgang een bolletje absorbens te gebruiken als drager voor eventuele medicijnresten zodat de zuivering hiervan beter werkt.

Onderzoek dat veel aandacht kreeg was een overzichtsstudie van KWR waaruit blijkt dat het aantal stoffen en de concentraties van nieuwe opkomende stoffen in oppervlaktewater en grondwater de kwaliteit van drinkwaterbronnen onder druk zet. KWR heeft dit wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin).

Microplastics en nieuwe stoffen

Ook wat betreft microplastics maakt KWR het afgelopen jaar flinke stappen. Dankzij de aanschaf van geavanceerde laserapparatuur is het laboratorium in staat om hoeveelheden en samenstelling van microplastics te meten. Tot nu toe waren dit soort metingen niet mogelijk, wat oplossingen voor dit opkomende probleem in de weg stond. Nu kunnen drinkwaterbronnen op microplastics worden geanalyseerd – de eerste resultaten worden in 2020 verwacht – en wordt duidelijk hoe de verontreiniging gedurende de zuivering valt te verwijderen.

Behalve deze ontwikkeling ziet onderzoeker Roberta Hofman ook veel heil in modelleringstechnieken voor nieuwe stoffen. “Op grond van wiskundige berekeningen kunnen we steeds beter voorspellen hoe nieuwe stoffen zich gedurende waterzuivering zullen gedragen. Dat werkt kostenbesparend en effectief.”


In De Waterwetenschappers stellen Tim en Els watervragen aan onderzoekers van KWR. Deze aflevering aan Stefan Kools de vraag: zitten er microplastics in ons water?

delen