Watersector

CatchAmed bindt medicijnen in het toilet

TKI-project AffiniteitsAdsorptie

Er is steeds meer aandacht voor methoden om medicijnen uit afvalwater te verwijderen. In het TKI-project Affiniteitsadsorptie heeft KWR, samen met partners Sibelco, Waterschap Limburg (WL), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), en het UMC Utrecht, een nieuw adsorbens ontwikkeld, dat in staat is specifiek geneesmiddelen uit afvalwater te vangen, zonder daarbij gehinderd te worden door de aanwezigheid van andere stoffen.

Tijdens pilot-onderzoek in een ziekenhuis en in een kantoorgebouw bleek dat mensen best bereid zijn om als ze naar het toilet gaan dit adsorbens, CatchAmed, aan het water toe te voegen, en dat het een effectieve manier is om medicijnen af te vangen.

Affiniteits Adsorptie: CatchAmed bindt medicijnen in het toilet

Er is steeds meer aandacht voor methoden om medicijnen uit afvalwater te verwijderen. In het TKI-project Affiniteits Adsorptie heeft KWR, samen met partners Sibelco, Waterschap Limburg (WL), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), en het UMC Utrecht, een ni...

  • TKI Watertechnologie
  • Roberta Hofman
Ga naar de bron
delen