Nieuws

Werken aan waterbeschikbaarheid voor de industrie

Veel bedrijfsprocessen zijn in sterke mate afhankelijk van water. Bedrijven hebben voldoende water nodig, van de juiste kwaliteit en op het juiste moment. Daarnaast hebben bedrijven te maken met afvalwatervraagstukken: hoe zorg je ervoor dat afvalwater geloosd mag worden, is het mogelijk water en grondstoffen opnieuw te gebruiken, en is dat veilig? Aan deze en andere watervraagstukken van de industrie werken onderzoekers van KWR, samen met diverse opdrachtgevers en samenwerkingspartners. En met deze voorbeelden stonden we ook op de Aquatech in Amsterdam.

In onze stand met het thema Improving Water Availability stonden 5 vragen centraal:

  • Kun je schoon water produceren uit afvalwater?
  • Kun je de waterkringloop veilig sluiten?
  • Welke grondstoffen kun je uit afvalwater halen?
  • Hoe kun je slim gebruikmaken van data?
  • Wat kun je doen tegen ongewenste stoffen en micro-organismen?

Bekijk de video voor een korte impressie (tekst gaat verder onder de video).

KWR-projecten voor en met de industrie

Met voorbeelden uit de praktijk lieten KWR-onderzoekers zien hoe zij te werk gaan en welke resultaten dat heeft opgeleverd. Onderzoeker Hans Huiting hield een presentatie in de Industrial User Experience, een presentatieruimte op de beursvloer, over een project met DOW Benelux: Influence of condition chemicals on steam and condensate quality and performance. Daarnaast werden CoRe Water en ReCirc Singapore in het zonnetje gezet tijdens netwerkborrels aan het einde van de dag. CoRe Water is een innovatief afvalwaterzuiveringsconcept, dat nu getest wordt op municipaal afvalwater en ook mogelijkheden biedt voor industrieel afvalwater. Bij ReCirc Singapore, dat draait om het terugwinnen van grondstoffen, was er veel belangstelling van internationale partners en geïnteresseerden, zoals PUB (Singapore) en Bureau of Wastewater Treatment (New York).

Actuele kennis over de hele watercyclus

Tegelijkertijd met de Aquatech-beurs waren vele KWR-collega’s actief op het Aquatech-innovatieforum en de AIWW-conferentie. KWR-directeur Dragan Savic leidde een stevige paneldiscussie over waterbedrijven en de rol van kunstmatige intelligentie, en stelde mede de conclusies van de dag op. KWR’s Chief Science Officer Kees van Leeuwen presenteerde de resultaten van onderzoek naar financiering van de watergerelateerde Sustainable Development Goals (SDG’s): investeringen in de watersector moeten meer dan nu gebaseerd zijn op indicatoren en data die aansluiten bij de SDG-doelstellingen. Andere KWR-onderzoekers hielden presentaties over onder andere de circulaire economie, resource recovery, microverontreinigingen, waterhergebruik, ondergrondse waterberging, distributienetwerken, hydroinformatics en nieuwe zuiveringstechnieken.

Ook een vraag over waterbeschikbaarheid? Neem contact op!

Heeft u ons gemist op de beurs maar wilt u graag een gesprek voeren over de watervraagstukken binnen uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact op met Luc Palmen of Frank Oesterholt om te kijken wat KWR voor uw organisatie kan betekenen.

Photo by: Floris Heuer - contact before use
Dragan Savic als moderator op het Innovation Forum (foto: Floris Heuer).
20191105 - Aquatech + sprekers-17
Kees van Leeuwen presenteert het Sustainable Development Goal Report op het Integrated Leaders Forum.
20191105 - Aquatech + sprekers-7
Jos Frijns presenteert “Enhancing marketability of recovered resources from the water cycle” tijdens de AIWW.
20191105 - Aquatech + sprekers-21
Gesprek over smart water management in de KWR-stand.
Acua Tech 2019_12
Anthony Verschoor en Afnan Suleiman in de KWR-stand.
Acua Tech 2019_24
KWR-stand op de Aquatech.
Acua Tech 2019_25
KWR-stand op de Aquatech.
Photo by: Floris Heuer - contact before use
20191105 - Aquatech + sprekers-17
20191105 - Aquatech + sprekers-7
20191105 - Aquatech + sprekers-21
Acua Tech 2019_12
Acua Tech 2019_24
Acua Tech 2019_25
delen