Artikel

KWR test waterzuiveringssystemen voor de WHO

Eerste testronde afgerond

Sinds eind 2013 fungeert KWR als testlaboratorium voor de World Health Organization (WHO) om Household Water Treatment (HWT) Systems te testen. De WHO wil door certificering van waterzuiveringssystemen de kindersterfte door diarree in ontwikkelingslanden terugdringen. De eerste testronde bestond uit 10 systemen.

8 systemen met Performance Classification-label

KWR heeft diverse systemen (chloor, zilver en solar) getest op de mate van verwijdering of inactivatie van micro-organismen (bacteriën, virussen en protozoa). In totaal werden er door KWR en NSF samen 10 systemen getest: 5 daarvan gaven in eerste instantie een (beperkte mate van) bescherming. In 2015 zijn 4 systemen opnieuw getest, omdat de mate van verwijdering of inactivatie niet overeenkwam met de verwachtingen van de producenten. Deze producenten hebben kleine aanpassingen aan hun producten of handleidingen gedaan en deze vervolgens weer aangemeld voor ‘the Verification Scheme’, zoals de WHO dit noemt. Uiteindelijk hebben 8 technologieën een Performance Classification-label gekregen en 2 technologieën voldeden niet aan de minimale criteria die de WHO stelt voor microbiologische verwijdering.

delen