dr.ir. Bas Wols

dr.ir. Bas Wols

  • Onderzoeker
  • Projectmanager

Bas Wols werkt als wetenschappelijk onderzoeker bij het team drinkwaterbehandeling van KWR. Hij houdt zich bezig met modellering van waterzuiveringsprocessen zoals UV/H2O2 oxidatie, membraanfiltratie, zandfiltratie, ontharding en beluchting. Hij maakt gebruik van CFD modellering om de waterstroming te karakteriseren. De CFD modellen worden gecombineerd met fysisch-chemische modellen om de werking van de zuivering te simuleren. Op deze manier zijn de ontwerpen van UV/H2O2 systemen verbeterd. Daarnaast werkt Bas ook veel aan modellering van het distributienetwerk. Hij heeft modellen ontwikkeld die de spanning in ondergrondse leidingen berekenen als gevolg van allerlei belastingen, zoals interne drukken, verkeer en zettingen. Ook maakt Bas gebruik van statistische modellen. Deze worden gebruikt om verbanden tussen klimaat en storingen van leidingen te onderzoeken of om verbanden tussen chemische stoffen en de zuiveringsefficientie te bepalen. Tevens werkt Bas als projectmanager voor diverse projecten en als thema co√∂rdinator voor de Bedrijfstakonderzoek themagroep ‘drinkwatertechnologie van de toekomst’.