dr.ir. Bas Wols

dr.ir. Bas Wols

  • Senior onderzoeker
  • 030-6069604
  • Bas.Wols@kwrwater.nl
  • 06-50559052

Bas Wols werkt als wetenschappelijk onderzoeker in het team Waterbehandeling van KWR. Hij houdt zich bezig met modellering van waterzuiveringsprocessen zoals UV/H2O2-oxidatie, membraanfiltratie, zandfiltratie, ontharding en beluchting. Hij maakt gebruik van CFD-modellering om de waterstroming te karakteriseren. De CFD modellen worden gecombineerd met fysisch-chemische modellen om de werking van de zuivering te simuleren. Op deze manier zijn de ontwerpen van UV/H2O2-systemen verbeterd. Daarnaast werkt Bas ook veel aan modellering van het distributienetwerk. Hij heeft een model, genaamd Comsima, ontwikkeld dat de spanning in ondergrondse leidingen berekent als gevolg van allerlei belastingen, zoals interne drukken, verkeer en zettingen. Ook maakt Bas gebruik van statistische modellen. Deze worden gebruikt om verbanden tussen klimaat en storingen van leidingen te onderzoeken of om verbanden tussen chemische stoffen en de zuivering efficiëntie te bepalen (QSARs). Tevens werkt Bas als projectmanager voor diverse projecten en als themacoördinator voor de themagroep ‘Zuivering’ van het Bedrijfstakonderzoek. Daarnaast is Bas voor 1 dag in de week gedetacheerd bij Wetsus en begeleidt daar AIO’s in het onderzoek naar behandeling van organische microverontreinigingen.