Nieuws

Zout en water uit afvalstromen beter hergebruiken

Zoute afvalstromen uit het regeneraat van ionenwisselaars omzetten in nieuwe producten en tegelijkertijd energie besparen. Het kan met Eutectic Freeze Crystallisation (EFC): een techniek om zout uit water te winnen door bevriezing. EFC Separations, Evides Industriewater, Hatenboer-Water en KWR hebben binnen TKI Watertechnologie een pilotstudie uitgevoerd waaruit blijkt dat EFC werkt. Nu is het tijd voor verdere ontwikkeling van de techniek om te kijken hoe eindgebruikers deze kunnen toepassen.

EFC aantrekkelijk alternatief

Zoute afvalstromen ontstaan bijvoorbeeld bij ontkleuring of ontharding van drink- of industriewater. De noodzaak om dit regeneraat efficiënt, kosteneffectief en duurzaam te verwerken groeit. In een gezamenlijk TKI-project is met een verplaatsbare semi-industriële pilotinstallatie aangetoond dat EFC een veelbelovende techniek is om regeneraatstromen van ionenwisseling (in dit geval kationwisseling, voor ontharding van water) te verwerken. Het blijkt zelfs een aantrekkelijk alternatief voor ‘state of the art’ processen, zoals verdamping en kristallisatie. EFC is technisch en economisch haalbaar en levert een hoogwaardig eindproduct.

Zuiver zout

Het zout dat EFC oplevert is van voldoende zuivere kwaliteit om te hergebruiken. Hoewel de kosten voor investering en afschrijving van EFC iets hoger liggen dan bij gangbare technieken, kan er worden bespaard in de operationele kosten. Netto betekent dit dat de kosten voor scenario’s met of zonder EFC ongeveer gelijk zijn. Dus zelfs bij terugwinnen van keukenzout (een zout met relatief lage economische waarde) is toepassing van EFC concurrerend met gangbare technieken. Wanneer andere (hoogwaardigere) zouten dan het relatief goedkope keukenzout kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt, dan is er (economische) meerwaarde voor EFC. Daarnaast is er technische en economische potentie voor EFC omdat de technologie nog relatief aan het begin van de leercurve staat.

Circulaire economie

De toenemende aandacht voor milieuvriendelijke verwerking en behandeling van reststromen bieden goede kansen voor de toepassing van EFC in de circulaire economie. Er zijn al diverse initiatieven en discussies om de techniek in te zetten voor het behandelen van industriële afvalstromen met hoge zoutgehaltes zoals uit de metaalindustrie en kaasverwerking.

Verdere ontwikkeling en kostenbesparing

Een aantal van de TKI-partners bestuderen nu andere processtromen en vervolgstappen voor verdere ontwikkeling van de EFC-technologie: onder pilot- en praktijkcondities, bij verdere opschaling en in een continu proces. Ook onderzoekt en ontwikkelt EFC Separations hoe de kosten verder omlaag kunnen door procesverbeteringen en integratie met filtratietechnieken. Recent heeft EFC Separations de eerste industriële schaal installatie verkocht voor het behandelen van ‘acid mine drainage’ met als doel het terugwinnen van sulfaat zouten en hergebruik van het schone water.

EFC pilot.

 

delen