Column

Gezond drinkwater en afvalwaterzuivering voor iedereen

SDG’s kunnen slimmer en beter

Als je niet meet wat je wilt weten, kan je niet op voortgang managen. Dat geldt ook bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of de sustainable development goals (SDG’s).  Daarom hebben we in opdracht van het NWP en AIWW een rapport/publikatie gemaakt over hoe de belangrijke SDG6 – gezond water en afvalwaterzuivering voor iedereen –  zou kunnen worden geconcretiseerd voor de 28 EU lidstaten, als oproep aan de politiek.

Duurzame ontwikkelingsdoelstelling nummer 6 van de Verenigde Naties gaat over gezond water en afvalwaterzuivering voor iedereen. Dat is een grote uitdaging, want meer dan 2 miljard mensen hebben geen goed drinkwater en meer dan 4 miljard mensen hebben geen goede afvalwaterzuivering. Deze doelstelling – SDG6 in het kort – staat centraal in de in totaal 17 Sustainable Development Goals of SDG’s die door de VN zijn opgesteld. Het belang van de SDG’s is groot, niet alleen voor landen, regio’s en steden, maar ook voor het bedrijfsleven. Deze SDG’s vormen ook een onderdeel van de recent vernieuwde onderzoekagenda van KWR. Maar hoe integraal en slim zijn deze doelstellingen en hun indicatoren? Sluiten ze aan bij de circulaire economie van water, bij de uitdagingen van  klimaatadaptatie, de enorm hoge kosten voor de water en afvalwaterinfrastructuur en monitoren we dit op een doelmatige wijze? Kortom: dekt SDG6 de uitdagingen van te veel, te weinig of te vuil water?

SDG’s concretiseren

Dit jaar hebben we in opdracht van het NWP en AIWW een rapport/publicatie gemaakt over hoe deze doelstelling zou kunnen worden geconcretiseerd voor de 28 EU lidstaten. De resultaten zijn toegelicht tijdens een presentatie en ronde tafel discussie op de AIWW in Amsterdam. De resultaten van het onderzoek zijn ook ter publicatie aangeboden aan Environmental Management.

SMART

Een grondige analyse van de SDG6-doelen en -indicatoren leerde dat deze niet allemaal even “SMART” waren (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, en Realiseerbaar binnen een bepaalde Tijd). Bedenk daarbij dat volgens een recent uitgebracht rapport van de OESO de kosten voor de realisatie van SDG6 meer zijn dan $ 22000 miljard tot 2050, dan lijkt een goede diagnose, gevolgd door goede monitoring van de implementatie, toch vooral een eerste vereiste.

Diagnose en implementatie ook monitoren

Het zoeken naar goede indicatoren wordt in belangrijke mate bepaald door het beschikbaar zijn van goede data. Daar hebben we sinds ons werk aan steden en het proefschrift van Stef Koop inmiddels veel ervaring mee. Dit kan ook leiden tot een gevaarlijke cirkelredenering: als je echt informatie nodig hebt, dan moet je daar ook duidelijk over zijn en dit eisen zeker als dit een fractie is van alle kosten. Immers 1 promille van 22000 miljard is 22 miljard, en dat lijkt me ruim voldoende om voor alle UN landen de implementatie van SDG6 goed te monitoren.

Voorstel voor de politiek

Heel plat: als je niet meet wat je wilt weten, kan je ook niet op voortgang managen. In samenwerking met Bryony Essex (master student van de Universiteit Utrecht ), Stef Koop en Kees van Leeuwen is een werkbare set voorgesteld waarmee de voortgang van SDG6 goed kan worden gevolgd in Europa. Ons voorstel is een voorstel voor de politiek. Daar moet kritisch naar gekeken worden, de doelen moeten expliciet worden vastgesteld, en ook moeten daar  waar mogelijk verbeteringen worden aangebracht in ons voorstel, leidend tot brede acceptatie van een instrumentarium dat kan worden gaan ingezet bij SDG6. Een sleutelwoord hierbij is Distance-to-Target. Wat hiermee bedoeld wordt is dat we indicatoren voorgesteld hebben die aangeven hoe ver je van de politiek gestelde doelen verwijderd bent.

Duurzame ontwikkelingsdoelen VN .

delen