Nieuws

Start Fiware4Water: digitale oplossingen voor water

Waternet en KWR zijn op 10 juni 2019 samen met twaalf Europese partners gestart met het project Fiware4Water. Fiware4Water is een driejarig Europees onderzoeks- en innovatieproject, gecoördineerd door het Franse Office International de l’Eau. Het project verbindt de watersector met het ‘smart solution’-platform FIWARE via demonstratieprojecten in de watercyclus. FIWARE maakt het mogelijk verschillende datastromen, zoals waterkwaliteitsgegevens en meteorologische gegevens, bij elkaar te brengen en om te zetten in gestandaardiseerde output. Deze output kan de watersector gebruiken om bijvoorbeeld de bedrijfsvoering te verbeteren, kaarten te maken en AI-systemen te bouwen. Waternet en KWR doen hun onderzoek voor Fiware4Water in een zuiveringsstraat van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam-West.

FIWARE

FIWARE is een opensource IT-platform, ontwikkeld in het Public-Private Partnership Program on the Future Internet (FI-PPP) dat de Europese Commissie in 2011 opzette. Sinds de start van het programma groeide FIWARE uit tot een gemeenschap van softwareontwikkelaars, onderzoeks- en innovatieorganisaties, steden, het mkb en startups. Eerder zijn al projecten met FIWARE uitgevoerd in onder andere de gezondheids-, energie- en transportsector. Koppeling van de watersector aan het FIWARE-platform draagt bij aan de toepassing van innovatieve digitale oplossingen. FIWARE maakt het namelijk mogelijk verschillende datastromen, zoals waterkwaliteitsgegevens en meteorologische gegevens, bij elkaar te brengen en om te zetten in gestandaardiseerde output. Op deze manier kunnen applicaties en data afkomstig uit de watersector makkelijker uitgewisseld en benut worden.

Demonstratieproject Waternet en KWR

Binnen Fiware4Water zijn KWR en Waternet samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van datagedreven regelingen in FIWARE. De nieuwe regelingen zijn gericht op optimalisatie van de bedrijfsvoering van afvalwaterzuiveringen om het energieverbruik en de uitstoot van het sterke broeikasgas N2O (lachgas) te verminderen. Dit deel van het project wordt uitgevoerd op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam-West van Waternet. Op deze zuivering wordt een van de zeven zuiveringsstraten ingericht als onderzoekstraat, waar nieuwe sensoren worden geplaatst om de procesverbeteringen mogelijk te maken. Ook Fiware4Water-demonstratieprojecten in Athene, Cannes en Cranbrook (VK) zullen toepassingen opleveren voor verschillende onderdelen van de watercyclus.

Driejarige samenwerking

Fiware4Water loopt van 1 juni 2019 tot 31 mei 2022. Het consortium bestaat uit FIWARE-medewerkers, ICT-experts, vertegenwoordigers van de watersector en business developers. Het projectbudget is € 5,7 miljoen, waarvan €5 miljoen door de Europese Commissie ter beschikking is gesteld via het Horizon 2020 onderzoek- en innovatieprogramma.

delen