Dennis Vughs MSc

Dennis Vughs MSc

  • Onderzoeker
  • 030-6069578
  • Dennis.Vughs@kwrwater.nl
  • 06-15851607

Dennis Vughs is een analytisch chemisch onderzoeker die zich richt op de ontwikkeling en implementatie van nieuwe analytische methoden en technieken voor de bescherming van de chemische waterkwaliteit. Zijn specialisme is vloeistof chromatografie gekoppeld met hoge resolutie massaspectrometrie en past dit toe voor detectie en identificatie van nieuwe organische microverontreinigen in de watercyclus. Hierbij richt hij zich voornamelijk op polaire “emerging contaminants” die een bedreiging kunnen vormen voor de waterkwaliteit. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een HILIC screeningsmethode, waardoor het nu ook mogelijk is om zeer polaire stoffen in het water te detecteren en te identificeren. Dennis werkte aan de ontwikkeling van een innovatieve methode om desinfectie bijproducten op te sporen doormiddel van stabiele isotoop labeling en hoge resolutie massaspectrometrie.