Nieuws

Urban Waterbuffer nu ook in de praktijk

Hoe kunnen we regenwater in het stedelijke gebied langer en effectiever vasthouden in de ondergrond? En kunnen we het dan later weer nuttig inzetten? Dit onderzoeken we met verschillende waterbeheerders, bedrijven en instituten in het project Urban Waterbuffer (UWB). Uit verkennend onderzoek blijkt dat met de UWB een concrete bijdrage geleverd kan worden aan de afvoer van overtollig hemelwater en daarmee het voorkomen van wateroverlast. In Rotterdam en Rheden gaan daarom binnenkort UWB-pilots van start.

In de eerste fase van het TKI-project Urban Waterbuffer zijn voor vier cases (Rotterdam-Spangen, Rotterdam-hNI, Rheden en Den Haag) de locatie, de waterbalans, het voorlopige ontwerp en de verwachte kosten voor een daadwerkelijk aan te leggen Urban Waterbuffer in beeld gebracht. Uit de resultaten blijkt dat er met name in Rotterdam en Rheden op de beoogde locaties op korte termijn een concrete bijdrage geleverd kan worden aan de afvoer van overtollig hemelwater en daarmee het voorkomen van wateroverlast. Aandachtspunten blijken de snelheid waarmee piekneerslag in de bodem kan worden gebracht en de voorzuivering van het hemelwater om verstopping te voorkomen.

Lees verder op de website Urban Waterbuffer.

delen