Frederic Béen PhD

Frederic Béen PhD

  • Onderzoeker

Frederic Béen werkt als onderzoeker in de groep Chemische waterkwaliteit en gezondheid. Zijn werk richt zich op de implementatie van instrumentele technieken voor de analyse van (afval)water, maar ook op data-analyse en visualisatie. De afgelopen jaren werkte hij aan de ontwikkeling van afvalwateranalyse als een instrument om de menselijke gezondheid op populatieschaal te volgen. Zijn onderzoek bestond met name uit het ontwikkelen van instrumentele methoden voor de analyse van afvalwatermonsters en de implementatie van statistische kaders voor de interpretatie en triangulatie van milieu- en epidemiologische gegevens. Na het afronden van zijn doctoraat, werd hij door het Zwitserse federale bureau voor volksgezondheid aangesteld om nationale bemonsteringsschema’s te plannen voor het toezicht op het gebruik van illegale en receptgeneesmiddelen via afvalwateranalyse. Daarna werkte hij als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen, waar hij zich toelegde op uitbreiding van het gebruik van afvalwateranalyses om de gezondheid van de mens te monitoren, in het bijzonder voor de hele bevolking door blootstelling aan carcinogenen en milieucontaminanten.