Frederic Béen PhD

Frederic Béen PhD

  • Senior onderzoeker
  • 030-6069748
  • frederic.been@kwrwater.nl
  • 06-11365219

Frederic Béen werkt als onderzoeker in de groep Chemische waterkwaliteit en gezondheid. Zijn werk richt zich op de implementatie van analytische en bemonsteringtechnieken voor de monitoring van opkomende stoffen in de watercyclus. Frederic werkt vooral met chromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie, maar ook bioassays om afvalwater, oppervlaktewater en grondwater te analyseren. En ander belangrijk deel van zijn werk richt zich op de implementatie van data-analyse technieken voor de interpretatie van chemische- en milieudata. Hij behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit van Lausanne in Zwitserland. Daarna werkte Frederic als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen in België. Sinds 2010 werkt hij aan de ontwikkeling van afvalwateranalyse als een instrument om de menselijke gezondheid op populatieschaal te volgen, van drugsgebruik tot blootstelling aan milieucontaminanten. Frederic is actief betrokken bij de begeleiding van Masterstudenten en co-begeleiding van PhD-studenten.