Watersector

CoRe Water: van evolutie naar een revolutie in de communale waterzuivering

Forward Osmosis (FO)-technologie biedt nog geen pasklare oplossingen, wel perspectieven

Het ontwikkelen van een nieuw modulair en adaptief fysisch-chemisch concept voor de behandeling van rioolwater is nog een grote uitdaging, zo blijkt uit het onlangs afgeronde CoRe Water-project binnen TKI Watertechnologie. De toegepaste technologie met spiraalgewonden Forward Osmosis (FO)-membranen is gevoelig voor vervuiling en verstopping en vraagt veel energie. Deze voortschrijdende inzichten helpen om te komen tot de juiste FO-uitvoeringsvorm die het zuiveren van ons afvalwater toekomstbestendig maakt.

Een breed pakket aan maatschappelijke ontwikkelingen maakt dat waterschappen worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen rond afvalwater. Klimaatverandering, de energietransitie, de circulaire economie, toenemende verstedelijking en striktere eisen aan de kwaliteit van het oppervlaktewater vragen om een reeks aan slimme oplossingen. Deze transitie naar hoe we in de toekomst omgaan met ons afvalwater wordt onder andere vormgegeven door verbetering van effluentkwaliteit, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het terugwinnen van waardevolle grondstoffen, water en energie uit afvalwater. De ontwikkeling van het CoRe Water-concept  als een vernieuwend, adaptief en modulair fysisch-chemisch zuiveringsconcept sluit hierop aan. Het concept heeft als doel nog onbehandeld rioolwater te scheiden in een schoonwaterfractie en een sterk geconcentreerde afvalwaterstroom.

Schematische weergave van het CoRe-Water-Concept: concentrate, recover and reuse.

Lees het volledige impactverhaal.

  • TKI watertechnologie
Ga naar de bron
delen