Nieuws

Start pilot innovatieve technologie afvalwaterbehandeling slachthuizen

Na succesvolle testen op laboratoriumschaal met een innovatieve anaerobe SBR-technologie (AnSBR) voor complexe afvalwaterstromen, starten de projectpartners in dit TKI-project een pilottest met afvalwater van een slachthuis.

Hoewel afvalwater van slachthuizen goed biologisch afbreekbaar is en vol zit met organische verbindingen, is de directe behandeling ervan met conventionele anaerobe systemen een uitdaging. Dit komt door de hoge concentraties vaste stoffen en colloïdale verbindingen (zoals bloed, eiwitten, vet en cellulose), resulterend in het uitspoelen van biomassa. Om deze reden moet de conventionele anaerobe behandeling van afvalwater van slachthuizen altijd worden voorafgegaan door een voorbehandelingsstap. Deze brengt aanzienlijke operationele kosten en een verlies aan biogasproductie met zich mee, wanneer het afvalslib van de voorbehandeling niet verder anaeroob wordt afgebroken.

Start pilot innovatieve technologie afvalwaterbehandeling slachthuizen

Na succesvolle testen op laboratoriumschaal met een innovatieve anaerobe SBR-technologie (AnSBR) voor complexe afvalwaterstromen, starten de projectpartners in dit TKI-project een pilottest met afvalwater van een slachthuis.

  • TKI Watertechnologie
Ga naar de bron
delen