Expertise

Pilotonderzoek

Ontwerp, bouw en operatie van pilotinstallaties voor de stedelijke waterketen

Pilotonderzoek is een belangrijk onderdeel van ons werk: het laat zien waar na de laboratoriumfase nog mogelijke problemen zitten en hoe we die het beste kunnen aanpakken. Voor het uitvoeren van pilotonderzoek in de stedelijke waterketen zijn vaak speciale installaties nodig. KWR ontwerpt en bouwt dergelijke installaties. Vervolgens voeren we in onze proefhal of op locatie het pilotonderzoek uit.

Pilotonderzoek voor het opschalen van laboratoriumproeven

Bij KWR draait het om het verbinden van onderzoek en toepassing in de stedelijke waterketen. Pilotonderzoek – waarbij laboratoriumproeven opgeschaald worden van liters per uur naar m3’s per uur – is dan ook een belangrijk onderdeel van ons werk: het laat zien waar nog mogelijke problemen zitten en hoe we die het beste kunnen aanpakken. We doen pilotonderzoek in onze eigen proefhal of op locatie, bijvoorbeeld bij een waterbedrijf of RWZI. Denk daarbij aan onderzoek naar zuiveringsprocessen, de terugwinning van energie uit (afval)water, waterleidingnetten en microbiologisch reinigen na calamiteiten. We werken daarbij nauw samen met opdrachtgevers.

Proefinstallaties bouwen

Het uitvoeren van pilotonderzoek in de stedelijke waterketen vraagt vaak om speciale installaties die niet standaard te koop zijn. In onze goed uitgeruste werkplaats vertalen onze ervaren technici vragen van opdrachtgevers en onderzoekers naar technische ontwerpen. We maken technische tekeningen van zowel het mechanische ontwerp als de elektrische schema’s, en bouwen vervolgens de volledige installatie met alle benodigde materialen, zoals metaal, kunststof en glas. Vervolgens testen we de installatie in nauwe samenwerking met onze onderzoekers uit, en passen hem zo nodig aan.

delen