project

AgriAs

Giftige arseen(-verbindingen) in de bodem en in het water vormen wereldwijd een gevaar voor de gezondheid van 220 miljoen mensen. KWR neemt deel aan het Europese AgriAs-project dat als doel heeft om betrouwbare gegevens over de aanwezigheid van en blootstelling aan arseen (As) te verkrijgen en om tools te ontwikkelen om dit probleem aan te pakken. Binnen het AgriAs-project is KWR bezig met het ontwikkelen en testen van effectieve, innovatieve methoden om water te zuiveren en de bodem te herstellen, met de Koninklijke Technische Hogeschool (KTH) uit Zweden als belangrijkste partner.

AgriAs biedt oplossingen voor As in landbouwgrond en water

Arseen (As) en zijn verbindingen zijn giftig en komen veel voor in het milieu. Naar schatting worden meer dan 220 miljoen mensen blootgesteld aan As door hun drinkwater of voedsel. Arseen in landbouwgronden en in water en de aanwezigheid van de stof in de voedselketen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens, aangezien arseen zich kan ophopen in gewassen.

Betrouwbare gegevens en tools voor beoordeling en herstel

Het onlangs gesubsidieerde Europese Water JPI-project ‘Evaluation and management of arsenic contamination in agricultural soil and water (AgriAs)’ [‘Evaluatie en beheersing van arseenverontreiniging in landbouwgrond en water (AgriAs)’] zal betrouwbare gegevens verschaffen over de bestaande risico’s van de blootstelling aan arseen via de landbouw, een compleet overzicht bieden van bestaande tools die beschikbaar zijn voor arseensanering ebton een reeks aan tools verzorgen voor de beoordeling van ecotoxiciteit en biologische beschikbaarheid. AgriAs wordt gecoördineerd door het Geologisch Instituut van Finland (Finland). De projectpartners zijn KTH (Zweden), de Universiteit van Oulu (Finland), G.E.O.S. (Duitsland), LEB (Frankrijk) en BRGM (Frankrijk).

KWR ontwikkelt en voert tests uit voor waterzuivering en bodemsanering

Op basis van veelomvattende ervaring op het gebied van arseenonderzoek in de afgelopen jaren zal KWR een bijdrage leveren aan AgriAs door het ontwikkelen en testen van de meest effectieve en innovatieve methoden voor waterzuivering en bodemsanering. KWR zal samenwerken met de Koninklijke Technische Hogeschool (KTH, Zweden) bij het opzetten van experimentele ontwerpen en methodologieën en bij de interpretatie van de resultaten.

Een samenhangend kader voor de beheersing van As

KWR zal KTH ondersteunen bij het ontwikkelen van een samenhangend kader voor de beheersing van As in landbouwgronden.