Nieuws

Urban Waterbuffer geeft waarde aan overtollig regenwater

Verkenning ondergrond als missing-link voor afvoer, opslag en gebruik van stedelijk hemelwater

Stedelijke gebieden hebben steeds vaker te maken met wateroverlast door intense neerslag en met watertekorten door langere droogte. De huidige oplossingen zijn gericht op afvoer en aanvoer. Vaak zijn ze kostbaar en niet duurzaam. Retentie en infiltratie in de stad zijn nodig om overschotten snel te kunnen opvangen, langere tijd vast te houden en vervolgens te gebruiken. De iets diepere ondergrond is hiervoor nog nauwelijks in beeld, maar kan een belangrijke bijdrage leveren.

Diepere watervoerende lagen

De ruimte voor retentie en infiltratie in stedelijk gebied is doorgaans schaars. Daardoor ontstaan conflicten met ander bovengronds ruimtegebruik en wordt er gekozen voor kostbare oplossingen. Met de Urban Waterbuffer kan het regenwater in stedelijk gebied worden gezuiverd en langer vastgehouden, zonder andere functies aan het maaiveld in de weg te zitten. De Urban Waterbuffer gebruikt diepere watervoerende lagen voor infiltratie, opslag en winning van hemelwater via putten. Het idee is om te onderzoeken of de Urban Waterbuffer een significante positieve bijdrage kan leveren aan het vermijden van wateroverlast in de stad en het verbeteren van de watervoorziening.

Impact onderzoeken

In het project wordt onderzocht of en hoe de Urban Waterbuffer moet worden toegepast in stedelijk gebied en wat de hydrologische, chemische, en financiële impact ervan is. Hiervoor worden vier cases nader uitgewerkt, in Rotterdam, Rheden en Den Haag. Op twee locaties worden vervolgens proefopstellingen gerealiseerd en gemonitord. Het project heeft als doel om de potenties van de Urban Waterbuffer te kwantificeren en te documenteren en de lessen uit de eerste toepassingen om te zetten naar realistische, heldere toepassings- en ontwerpaanbevelingen in een handreiking. Die kan vervolgens dienen als gids voor geïnteresseerde eindgebruikers, adviseurs en toeleveranciers. Daarnaast wordt een smart control system ontwikkeld voor aansturing en monitoring ten behoeve van het beheer van de Urban Waterbuffer.

Concept van de Urban Waterbuffer

Concept van de Urban Waterbuffer

delen