project

TKI Oplossing rioolvet

Expert(s):
dr.ir. Tessa van den Brand, ir. Julian Muñoz Sierra PhD(c) PDEng

 • Startdatum
  01 aug 2017
 • Einddatum
  01 jan 2020
 • Opdrachtgever
  TKI Watertechnologie
 • samenwerkingspartner(s)
  QM Environmental Services, Macero, Gemeente Oss, Gemeente Zoetermeer, Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Lokale overheden hebben regelmatig te maken met dreigende verstoppingen in hun rioolnetwerk als gevolg van vet dat zich ophoopt in rioolbuizen. Het curatief en preventief verwijderen van vetophopingen uit het riool is een belangrijke kostenpost voor de beheerders van rioleringssystemen (met name gemeenten). Een alternatief voor deze wijze van verwijderen is het stimuleren van microbiële afbraak middels in situ, gecontroleerde afgifte van geschikte microben. De bijwerkingen van zulke microbiële producten zijn nog niet nader onderzocht.

Technologie

Door het activeren of doseren van geschikte microben kan al in het riool worden voorkomen dat FOG (Fat, Oil en Grease) zich ophoopt. Dit kan zorgen voor reinigingskostenreductie en een betere functionaliteit van het riool.

Uitdaging

Eventuele schadelijke neveneffecten van deze toepassing zijn nog niet in kaart gebracht. In dit project worden de neveneffecten onderzocht middels literatuur-, lab- en pilotonderzoek. Er wordt onder andere onderzocht wat de effecten zijn van toepassing van het product op het functioneren van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

Oplossing

Met de nieuwe kennis en inzichten m.b.t. effecten van de FOG afbraakprocessen kan aangetoond worden in hoeverre sprake is van schadelijke neveneffecten. Indien geen sprake is van schadelijke neveneffecten zal de potentie van een bredere toepassing van het microbieel afbreken van de vetten in het riool ter voorkoming van aangroei van FOG toenemen. Dit kan leiden tot een significante reductie van de reinigingskosten van rioleringssystemen.