Nieuws

NWO financiering voor onderzoek water in de circulaire economie: Aquaconnect en ReCoVR

KWR gaat deelnemen aan twee fundamentele onderzoeksprogramma’s op het gebied hergebruik van water en grondstoffen. Het gaat om projecten vanuit het Perspectief-programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): AquaConnect en ReCoVR. NWO Perspectief richt zich op het creëren van economische kansen binnen sleuteltechnologieën.

AquaConnect werkt aan oplossingen waarmee Nederland en andere deltagebieden zelfvoorzienend in zoetwatervoorziening kunnen worden. Het streven is om in vier regio’s te demonstreren hoe zelfvoorziening kan worden bereikt: Zuid-Holland, de metropoolregio Amsterdam, Zeeuws-Vlaanderen en de Hogere Zandgronden.

Waterhergebruik bij droogte

Programmaleider professor Huub Rijnaarts, hoofd Milieutechnologie bij Wageningen University & Research licht toe over AquaConnect: “In tijden van droogte is een tekort aan water desastreus. Onze oplossing is dat wij water van een goede kwaliteit en met voldoende beschikbaarheid maken.” Hergebruik van afvalwater en brak grondwater met behulp van nieuwe waterzuiveringstechnologieën staan centraal. Onderzoekers werken daarnaast aan geavanceerde computermodellen om wateraanbieders en -gebruikers met elkaar te verbinden via ‘smart water grids’. Water vasthouden en bergen in de ondergrond is daarbij een belangrijk onderdeel. AquaConnect sluit hiermee aan op kennis en praktijkervaringen uit toegepaste onderzoeksprogramma’s van KWR, zoals COASTAR, Lumbricus  en KLIMAP.

Recovery and Circularity of Valuable Resources

Het project ReCoVR (Recovery and Circularity of Valuable Resources) richt zich op nieuwe scheidingstechnologieën voor het terugwinnen van waardevolle stoffen uit proces- en afvalwaterstromen. Onderzoekers ontwikkelen nieuwe materialen en coatings voor elektrisch aangedreven scheidingstechnologieën die energie-efficiënter, schoner en specifieker zijn dan de huidige scheidingsmethoden.

Scheidingstechnologieën

KWR onderzoeker Kees Roest, tevens programmadirecteur bij het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT): “Via vijf doelstellingen die zeer relevant zijn voor de chemische en voedingsmiddelenindustrie, ontwikkelen we belangrijke geëlektrificeerde scheidingstechnologieën die toepasbaar zijn op veel meer industriële processen. Hernieuwbare energie kan deze scheidingen aandrijven. Bovendien wordt de energie direct op de relevante locaties geleverd, in plaats van het hele medium zoals bij traditionele scheidingstechnologieën. Dit zal de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen. In het ISPT cluster Industrial Fluids Processing zal ik ervoor zorgen dat ISPT het voortouw neemt in de verspreiding van kennis en outreach over de resultaten naar het netwerk van bij het programma betrokken (industriële) partners”.

Water in de Circulaire Economie

ReCoVR zet o.a. kennis in van KWR die is opgedaan in verschillende TKI-projecten en EU-projecten. Beide projecten sluiten aan bij het onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE) dat KWR vormgeeft en uitvoert samen met de drinkwaterbedrijven en andere partners in de watersector.

Meer informatie

Naast KWR zijn bij beide projecten omvangrijke consortia van onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven en overheden betrokken:

delen