Nieuws

Life+ REWATCH: verlaag de milieu-impact van de petrochemische industrie

KWR neemt deel aan het vierjarige Europese Life+ REWATCH project dat nu wordt opgestart. Om de milieu-impact van de petrochemische industrie te reduceren wordt een innovatief afvalwaterzuiverings- en hergebruikschema ontwikkeld en ingezet in een demonstratieproject.

Het zuiveringsschema bestaat uit verschillende biologische en fysisch-chemische zuiveringsstappen. Het Spaanse onderzoeksinstituut Fundació CTM Centre Tecnològic de Manresa (CTM) coördineert dit onderzoek. Andere partners zijn DOW, Veolia, WssTP en KWR. Het team Industrie, Afvalwater & Hergebruik van KWR zal een beslissingsondersteunend model ontwikkelen dat het mogelijk maakt te beoordelen of het waterzuiveringsschema economisch haalbaar voor specifieke petrochemische sites en wat de impact op de duurzaamheid is.

delen