Nieuws

Innovaties stonden centraal op Waterevent

5 oktober 2017, WUR Glastuinbouw Bleiswijk

Ruim 150 bezoekers kwamen af op het jaarlijkse Waterevent van WUR Glastuinbouw en LTO Glaskracht. Onderzoeksresultaten en innovaties in de glastuinbouw, gericht op water(her)gebruik en zuivering, stonden centraal op het event. Voor innovatie rondom afvalwaterstromen zoekt KWR telers die mee willen doen aan onderzoek.

Vanaf 2018 moeten tuinders hun afvalwater zuiveren om minimaal 95% van de gewasbeschermingsmiddelen eruit te halen. De glastuinbouw heeft als doel in 2027 vrijwel emissieloos te telen en te voorkomen dat nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in water terechtkomen. Daarnaast zoekt de sector naar manieren om toegang te krijgen tot meer waterbronnen.

Onderzoeksresultaten

KWR presenteerde een project dat onderzoekt of de technologie ‘forward osmose’ bruikbaar is voor de glastuinbouw om meer bronnen beschikbaar te maken voor gietwatervoorziening. Ook wordt onderzocht of deze techniek geschikt is voor het indikken van de afvalwaterstroom waardoor zuiveringsinstallaties kleiner en efficiënter kunnen werken.

Daarnaast presenteerde KWR veelbelovende onderzoeksresultaten van het toepassen van ‘actief kool’ (zowel poederkool als granulair kool) voor het elimineren van gewasbeschermingsmiddelen. Pilotproeven hiermee vinden plaats in de komende twee weken.

Oproep: telers gezocht

KWR is betrokken bij het in kaart brengen van andere afvalwaterstromen in de tuinbouw en het voorkomen van lekverliezen bij teeltwisseling. Tijdens een workshop op het Waterevent toonde KWR mogelijke waterstromen voor telers, waarvoor vaak nog geen regelgeving is. Input van telers bij onderzoek naar deze bronnen, is van groot belang. Wilt u deelnemen aan een enquête en tijdens de teeltwisseling metingen doen op uw bedrijf? Dan komen wij graag met u in contact. U kunt zich aanmelden bij Ook kunt u bij haar terecht voor meer informatie.

210225199

Video – 01:47
Eventimpressie PlantgezondheidEvent, 23 maart 2017

delen