Watersector

Consortium onderzoekt effect ‘bellenscherm’ op microplastics in gezuiverd afvalwater

Een onderzoeksconsortium bestaande uit drinkwaterbedrijf PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), The Great Bubble Barrier en KWR start op 1 juni met een onderzoek dat het doorstromen van microplastics van gezuiverd afvalwater naar het oppervlaktewater moet tegengaan. Er wordt een bellenscherm geplaatst bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Noord-Hollandse Wervershoof. Hiermee zet het consortium een stap om het voorkomen van microplastics in oppervlaktewater, die een bedreiging kunnen vormen voor mens en milieu, inzichtelijk te maken en te verminderen.

De partijen doen onderzoek naar de hoeveelheid microplastics in het gezuiverde afvalwater (effluent), de werking van een bellenscherm (Bubble Barrier) op microplastics met een grootte van 0,5 mm tot 0,02 mm en de verbetering en standaardisatie van de meetmethode voor microplastics. Aanleiding voor het onderzoek is het toenemend gebruik van (micro)plastics die via afvalwater in het oppervlaktewater terecht komen en de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Vanwege het maatschappelijk belang van dit onderzoek wordt het mede gefinancierd vanuit het TKI-programma Watertechnologie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en door drinkwaterbedrijf PWN.

Consortium onderzoekt effect ‘bellenscherm’ op microplastics in gezuiverd afvalwater

Een onderzoeksconsortium bestaande uit drinkwaterbedrijf PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), The Great Bubble Barrier en wateronderzoeksinstituut KWR start op 1 juni met een onderzoek dat het doorstromen van microplastics van gezuiverd afvalwater naar het oppervlaktewater moet te...

  • TKI Watertechnologie
Ga naar de bron
delen