Nieuws

Membraandestillatie en vriesconcentratie behandelen brijnstromen met organische vervuiling

Project Orpheus succesvol afgerond

Membraandestillatie en vriesconcentratie bieden mogelijkheden om zeer zoute stromen van 1 – 10 m3 per uur te concentreren waarbij schoon water en – soms – schoon zout, wordt geproduceerd, blijkt uit het project Orpheus. Nouryon, Vito, Cool Separations en KWR lieten zien dat de effectiviteit afhangt van de aard van de organische componenten en dat de kosten van warmte bepalend zijn voor de keuze tussen de twee technologieën.

Binnen TKI Energie en Industrie is de afgelopen drie jaar onderzocht of membraandestillatie en vriesconcentratie in staat brijnstromen van 1 – 10 m3 per uur te behandelen waarbij het brijn verder geconcentreerd wordt, en schoon water en schoon zout wordt geproduceerd. Dergelijke afvalstromen ontstaan bij verschillende industriële processen, zoals in de chemische industrie. Het project Orpheus (Organic Pollutants Handling during Effective concentration of Unsaturated Salt-streams for re-use) is uitgevoerd door de partners Nouryon, Vito, Cool Separations en KWR en werd gecoördineerd door ISPT.

Effect type vervuiling

Vito heeft membraandestillatie getest op laboratoriumschaal. Het type vervuiling blijkt een grote invloed te hebben op de effectiviteit van membraandestillatie: sommige componenten blijven volledig in het concentraat achter, andere worden ook in het destillaat teruggevonden. Daarnaast maken oppervlakte-actieve stoffen het membraan doorlaatbaar, waardoor geen scheiding meer plaatsvindt.

KWR heeft vriesconcentratie getest, en ook bij die technologie is de mate van scheiding afhankelijk van de aanwezige organische vervuiling.

Pilots en economische vergelijking

Met beide technologieën is een succesvolle pilot uitgevoerd met een brijn uit een praktijksituatie. De uitkomsten heeft KWR gebruikt als input voor een economische vergelijking, die liet zien dat de kostprijs van de (rest)warmte die nodig is voor het uitvoeren van het proces membraandestillatie de voornaamste parameter vormt die bepaalt welke van de twee technologieën economisch gunstiger is.

De mogelijkheid om brijnen die vervuild zijn met organische stoffen te verwerken, maakt hergebruik van het water, en soms van het zout, mogelijk. De verwerking van de ingedikte brijnstroom zal kosteneffectiever zijn.

 

 

 

delen