project

MICRORISK: Microbiologische risicobeoordeling

Het doel van MICRORISK was om een microbiologische risicobeoordelingsprocedure te ontwikkelen die zal bijdragen aan het besluitvormingsproces voor het risicobeheer van drinkwater. De drinkwaterproductieketen is geïntegreerd in één enkel kenniskader en de betrouwbaarheid daarvan bij piekgebeurtenissen, calamiteiten en uitbraken zal worden vastgesteld. De elementen van dit kader zijn kwantitatieve microbiologische risicobeoordeling (Quantitative Microbial Risk Assessment – QMRA) en het waterveiligheidsplan. Met de implementatie van het kader wordt beoogd de beleidsvorming voor een veilige opzet en werking van de watervoorziening in de Europese Unie te ‘benchmarken’.

Leggen van de wetenschappelijke basis voor het beheer van veilig drinkwater van de bron tot aan de kraan

MICRORISK heeft gegevens verzameld over storingen van watersystemen in Europa die leiden tot watergedragen uitbraken, over pathogenen in Europese waterbronnen, over de verwijdering van pathogenen door verschillende waterbehandelingsprocessen, het binnendringen van pathogenen in waterdistributienetwerken en het verbruik van kraanwater. MICRORISK heeft een risicobeoordelingskader ontwikkeld om deze informatie te combineren en te verwerken om een veilige opzet en werking van watervoorzieningssystemen in de EU te ondersteunen.

Een risicobeoordeling – risicobeheerkader en de wetenschappelijke gegevens om dit te vullen

MICRORISK heeft een schat aan gegevens verstrekt over watergedragen uitbraken, het voorkomen van pathogenen in waterbronnen, de efficiëntie van waterbehandelingsprocessen, de veiligheid van distributienetwerken en de impact van (piek)gebeurtenissen en systeemstoringen. De gegevens en het risicobeoordelingskader van MICRORISK worden door waterbedrijven gebruikt om de veiligheid van hun watervoorzieningssystemen te evalueren.

microrisk

Het overall beeld van het MICRORISK project.

 

microrisk-partners

The partners in the MICRORISK project.