Nieuws

EU-project NATALIE: innovatieve en natuurlijke oplossingen vergroten klimaatbestendigheid

KWR is wetenschappelijk coördinator en leidt case-studies

Recent is het grootschalig EU-gefinancierde project NATALIE (onderdeel van Horizon Europe) van start gegaan. Met een budget van 18 miljoen euro gaan 43 partners van 13 Europese landen tussen 2023 en 2028 werken aan het versnellen van de inzet van innovatieve, natuur gebaseerde oplossingen (“ecosystem-based adaptation”), die in diverse Europese regio’s de veerkracht tegen klimaatverandering kunnen vergroten.

Het in Frankrijk gebaseerde Office International de l’Eau (OIEAU) coördineert NATALIE. KWR is de wetenschappelijke coördinator en leidt het werkpakket gerelateerd aan de casestudies. NATALIE richt zich op regio’s in Griekenland, Roemenië, Letland, Litouwen, Spanje (Canarische Eilanden en Balearen), België (Vlaanderen), Frankrijk, IJsland en Italië (regio Veneto).

Afbeelding 1. Kaart met de locaties van de casestudies in NATALIE

Grondwater aanvullen met behandeld stedelijk afvalwater

Eén van de casestudies in het NATALIE-project vindt plaats in Limburg (België). KWR is direct betrokken bij deze casestudie samen met De Watergroep (eigenaar van de casestudie), en in samenwerking met Vrije Universiteit Brussel, AQUAFIN en AGT (Adviesbureau Inzake Grondwatertechnieken.

Afbeelding 2. De locatie van the Blue Horizon Limburg op de kaart

Blue Horizon Limburg-Flanders onderzoekt de haalbaarheid van Aquifer Storage and Recovery (ASR) voor de drinkwatervoorziening en het aanvullen van de grondwaterreserve. Door behandeld stedelijk afvalwater te injecteren in een aquifer en later terug te winnen wanneer water nodig is, nemen riciso’s op droogte als gevolg van klimaatverandering af en wordt de veerkracht vergroot.

Afvalwater is een betrouwbare bron

Het gebruik van gezuiverd afvalwater voor de drinkwatervoorziening is nog uitzonderlijk, maar biedt veel voordelen. Zo heeft huishoudelijk afvalwater een constante samenstelling en toevoer, wat de waterzuivering vereenvoudigt. Daarnaast is aeen betrouwbaardere bron dan oppervlaktewater omdat de toevoer niet afhangt van weersomstandigheden. Bovendien sluit hergebruik van afvalwater aan bij circulair denken en de circulaire economie: het water wordt niet afgevoerd, maar binnen het systeem gehouden, zodat de druk op de externe bronnen vermindert.

Mina Yazmani, PhD (KWR): “Het is essentieel om de impact van hergebruik van water in een regionale context te evalueren, door te onderzoeken hoe deze maatregelen doorwerken op zowel antropogene als natuurlijke watersystemen en hun potentieel om de vraag naar grond- en oppervlaktewater te verminderen. In dit project zal ik me richten op het evalueren van deze effecten, waarbij ik een ‘watersysteembenadering‘ hanteer om de regionale toepassing van hergebruik te onderzoeken.

EU Mission on Adaptation to Climate Change

NATALIE is een project dat deel uitmaakt van de EU Mission on Adaptation to Climate Change. Het richt zich op het weerbaarder maken van regio’s, steden en lokale overheden in heel Europa tegen de gevolgen van klimaatverandering. De missie helpt bij het begrijpen van klimaatbedreigingen, het opbouwen van veerkracht en het testen van oplossingen.

Wetenschappelijk coördinator van het project, Dr. Lydia Vamvakeridou-Lyroudia, vertelt: “Het is belangrijk voor de strategie van KWR dat we onderdeel zijn van deze missie en dit project. Dit kan uiteindelijk leiden tot transformatieve oplossingen voor verschillende Europese regio’s.”

 

Afbeelding 3. De projectpartners van NATALIE

delen