dr. Lydia Vamvakeridou-Lyroudia MEng

dr. Lydia Vamvakeridou-Lyroudia MEng

  • Senior onderzoeker
  • Programmadirecteur Watershare
  • 030-6069665
  • lydia.vamvakeridou-lyroudia@kwrwater.nl

Lydia S. Vamvakeridou-Lyroudia is de Programme Director van Watershare. Zij heeft een achtergrond als ingenieur. Haar deskundigheid en onderzoek zijn voornamelijk gericht op rekenkundige modellen en hydroinformatica voor vele toepassingen: systemen voor de levering en distributie van water, slimme meters, modellen van systeemdynamiek, Water-Energy-Food Nexus, Serious Gaming, circulaire economie, en AI-technieken voor watersystemen.
Voordat zij bij KWR kwam werd Lydia in 2003 aangesteld als Senior Research Fellow bij het Centre for Water Systems, University of Exeter, VK en werkt daar nog steeds parttime, aan projecten die door de EU worden gefinancierd. Daarvoor was zij lecturer aan de Technical University of Athens (1990-2003).
In de loop der jaren heeft Lydia veel ervaring en kennis opgebouwd met internationale en door de EU ondersteunde projecten en subsidies: het opstellen en toegewezen krijgen van inschrijvingen; het leiden, adviseren en ondersteunen van onderzoeksteams; het beoordelen van voorstellen en projecten; en optreden als belanghebbende in EC-consultatiegroepen. Sinds 2013 maakt zij deel uit van de leidende groep van de ICT4WATER cluster. Zij coördineert de Action Groups, en speelt een actieve rol in Water Europe, eerst als leider van de Water & Energy Working Group en nu als lid van het Vision Leadership Team for Digital Water.
Zij wil Watershare ontwikkelen tot een wereldwijd network of excellence, dat onderzoekers, mensen uit de praktijk en waterbedrijven samenbrengt om samen te werken, te communiceren en kennis uit te wisselen over watertechnologie en innovatie, om zo te profiteren van ons potentieel en kennis.