dr. Klaasjan Raat

dr. Klaasjan Raat

  • Senior onderzoeker
  • Projectmanager/Portfoliomanager
  • 030-6069555
  • Klaasjan.Raat@kwrwater.nl
  • 06-53190810

Klaasjan Raat is Senior onderzoeker en Projectmanager in het team Geohydrologie. Hij is een expert in water resources management, waterhergebruik, en zoetwatervoorziening in kustgebieden. Klaasjan initieert en coördineert onderzoeksprojecten op deze terreinen. Het ontwikkelen van praktische oplossingen voor eindgebruikers staat hierin altijd centraal.
Samen met collega’s binnen en buiten KWR coördineert Klaasjan het kennisprogramma COASTAR (‘zout op afstand, zoet op voorraad’) en het thema zoetwatervoorziening binnen het programma Water in de Circulaire Economie (WiCE). Klaasjan stond aan de wieg van de Europese onderzoeksprojecten FRESHMAN, B-WaterSmart en SUBSOL, en de Nederlandse publiek-private samenwerking Allied Water | SALutions. Al deze initiatieven dragen bij aan de ontwikkeling én toepassing van ondergrondse oplossingen voor zoetwatervraagstukken voor drinkwater, landbouw, industrie en in de stad.