Watersector

Sluitende business case voor circulaire toepassing poederkool

De hoogwaardige poederkool die Dunea gebruikt in de drinkwaterbereiding kan prima een tweede leven krijgen als adsorbens in de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Zo blijkt uit net afgerond TKI-onderzoek. “Door de restcapaciteit van de poederkool te gebruiken bij een waterschap, kunnen we een slag maken in duurzaamheid en kostenreductie voor alle partijen”, vertelt Martijn Bovée van AquaMinerals. “Er ligt een prachtige circulaire business case.”

Met het TKI-project ‘Hergebruik actief kool voor verwijdering van organische microverontreinigingen’ is met lab experimenten aangetoond dat poederkool uit de drinkwaterproductie en de lactoseproductie (zuivelindustrie) technisch gezien bruikbaar zijn voor de verwijdering van organische microverontreinigingen uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Dunea gebruikt poederkool voor de drinkwaterproductie, poederkoolslib is hierbij het restproduct. In de onderzochte laboratoriumcondities blijkt het poederkoolslib in staat organische microverontreinigingen te binden (restadsorptie) en laat deze na hechting niet vrij (desorptie).

Lees het volledige impactverhaal.

  • TKI Watertechnologie
Ga naar de bron
delen