project

Productie en toepassing van granulair waterijzer

In Nederland komt jaarlijks circa 95.000 ton waterijzer vrij (vloeibaar 62.000 ton en steekvast 33.000 ton). Reststoffenunie (nu AquaMinerals) neemt dit van de waterbedrijven in en zorgt voor de afzet in allerlei toepassingen, zoals in biogas-energiecentrales, RWZI’s en als bouwmateriaal. Door steekvast waterijzer om te zetten in granulair materiaal is een verdere vergroting van de afzet mogelijk. De korrels kunnen als filtermateriaal worden ingezet, bijvoorbeeld bij gas- of luchtreiniging (H2S-binding) of waterzuivering (verwijderen van fosfaat en zware metalen). Ook in de ontwikkeling van natuurterreinen zijn de korrels bruikbaar (fosfaatbinding in waterlopen en bodem).

Technologie

Belangrijk is dat de korrels van een constante en goed gedefinieerde kwaliteit zijn. Mechanische eigenschappen zijn van belang om verpulvering te voorkomen. Fysisch-chemische eigenschappen garanderen een goede werking van het materiaal bij de gas- en waterzuivering. Het probleem is stabiele korrels te produceren met voldoende adsorptiecapaciteit.

Uitdaging

In de eerste plaats is het noodzakelijk om korrels met een constante kwaliteit te maken. Voor iedere specifieke toepassing zijn korrels nodig met eigenschappen die daarop zijn afgestemd. Dit vergt een geoptimaliseerd productieproces en een goed ontwikkelde logistiek die kwaliteitsvariatie in de beschikbare grondstof (ijzerslibben) ondervangen. Daarnaast moeten eigenschappen van de korrels en diverse beoogde toepassingen voor het granulair waterijzer in de praktijk worden getest. Voordat het product uiteindelijk commercieel verhandelbaar is, moet het tevens aan alle wettelijke eisen voldoen en moet worden vastgesteld wat de eindbestemming van het product na gebruik is.

Oplossing

Beschikbaarheid van granulair waterijzer als commercieel product voor toepas­singen in bijvoorbeeld waterzuivering, natuurontwikkeling en landbouw, en gasreiniging.