project

SCREENCAP

Expert(s):
dr.ing. Kees Roest, dr. Theo van den Hoven, dr. Gerard van den Berg, Bianca van der Wolf

 • Startdatum
  01 nov 2014
 • Einddatum
  31 okt 2017
 • Opdrachtgever
  Europese Commissie
 • samenwerkingspartner(s)
  Waterschap Aa & Maas en CirTec

De essentie van het innovatieve concept van Screencap is terugwinning van vaste stoffen uit ruw afvalwater op basis van deeltjesgrootte in plaats van op basis van dichtheid. De verwachting is dat Screencap een significant positieve bijdrage levert aan processen in de verdere verwerkingsketen, wat de afvalwaterzuivering efficiënter maakt en waardoor er een product (voornamelijk cellulose) wordt gewonnen dat kan worden gevaloriseerd. Voor deze toepassing wordt een bestaande fijnzeef technologie aangepast en geoptimaliseerd.

Belangrijke doelen van Sceencap zijn 1) een eerste gevalideerde toepassing op  volle schaal van de fijnzeef technologie als voorbehandeling in een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie en 2) het overwinnen van obstakels in de markt zodat het concept en de technologie in Europa en daarbuiten kan worden toegepast.

Veel voordelen met een enorme impact

Screencap is in verschillende Europese landen als pilot getest. In dit project zullen we het concept voor het eerst op volle schaal toepassen, waarbij de impact op het zuiveringsproces kan worden vastgesteld. Dat gebeurt bij de Nederlandse RWZI Aarle Rixtel.

Vergeleken met bestaande state-of-the-art oplossingen biedt Screencap een aantal voordelen die een enorme impact opleveren:

 • Sterke afname van transportbewegingen wegens reductie in hoeveelheid geproduceerd surplus zuiveringsslib.
 • Significante afname in chemicaliënverbruik van de afvalwaterzuiveringsinstallatie.
 • Daling van ca. 15% in de energiekosten voor beluchting, vanwege afnemende belasting van de biologische behandelingsprocessen.
 • Toename van potentiële biogasproductie (ca. 36%) als resultaat van het hoge organische gehalte in de vaste stoffen die met Screencap worden gewonnen. Als de technologie in 10% van alle Europese biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt toegepast, zou de jaarlijkse biogasopbrengst tot 44 miljoen m3 oplopen, ofwel € 6.822.667.
 • 25% afname in de voetafdruk van afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Ondanks de genoemde voordelen van Screencap is het voor een succesvolle introductie op de markt en wijdverspreide toepassing noodzakelijk dat het proces gedemonstreerd word op volle schaal.

Samen met het consortium waarvan wij deel uitmaken (KWR, CirTec, Waterschap Aa & Maas) en met een netwerk van Europese partners willen we met een eerste toepassing op volle schaal gevalideerde referenties van het concept verzamelen voor toepassing van de Screencap technologie binnen Europa en daarbuiten.

Screencap: terugwinning van vaste stoffen uit ruw afvalwater op basis van deeltjesgrootte in plaats van op basis van dichtheid, waardoor de waterzuivering efficiënter wordt en er een product wordt gewonnen met verschillende toepassingsmogelijkheden.

Screencap: terugwinning van vaste stoffen uit ruw afvalwater op basis van deeltjesgrootte in plaats van op basis van dichtheid, waardoor de waterzuivering efficiënter wordt en er een product wordt gewonnen met verschillende toepassingsmogelijkheden.

Grote interesse vanuit de markt

Uit het hoge aantal case studies blijkt een grote interesse vanuit de markt voor Screencap. Uiteenlopende consultants hebben case studies uitgevoerd voor ten minste 30 Nederlandse afvalwaterzuiveringsinstallaties en op ruim 25 andere Europese locaties. Gebaseerd op een voorzichtige schatting van de Europese markt, verwachten we dat de technologie potentieel interessant is voor ten minste 9.000 afvalwaterzuiveringsinstallaties.

This project has received funding from the Eco-innovation initiative of the European Union; GA number ECO/13/630492/SI.2.681277 (www.screencap.eu).

.