project

Hergebruik actief kool voor verwijdering van organische microverontreinigingen

Het verwijderen van organische microverontreinigingen (OMPs) uit (afval)water is steeds belangrijker. Uit huishoudelijk afvalwater worden steeds meer – al dan niet in de rioolwaterzuiveringsinrichting – medicijnresten verwijderd. Ook tuinbouwbedrijven moeten hun afvalwater vergaand zuiveren van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.

Technologie

Verwijdering van organische microverontreinigingen uit water kan met verschillende technologieën worden gerealiseerd. Aangetoond is dat vers (nog ongebruikt) actief kool hiervoor geschikt is. Vers actief kool uit steenkool is echter geen duurzame bron. Daarom wordt in dit project onderzocht of de toepassing van poeder actief kool die al is gebruikt bij de drinkwaterproductie, geschikt is voor de verwijdering van organische microverontreinigingen uit communaal afvalwater en afvalwater van de tuinbouw.

Uitdaging

De ruwe grondstof wordt geanalyseerd op samenstelling, variabiliteit en beschikbaarheid. In laboratoriumproeven wordt de adsorptiecapaciteit onderzocht van al in de drinkwaterproductie van Dunea gebruikte kool. Daarnaast wordt de mogelijke wijze van toepassing bij het zuiveren van afvalwater onderzocht. Er  wordt ook een LCA-studie uitgevoerd om uit te wijzen wat de milieu-impact is van hergebruikte (Dunea) kool ten opzichte van verse kool (uit steenkool). Een technische en logistieke haalbaarheidsanalyse en een economische evaluatie zijn ook onderdeel van dit project.

Oplossing

Dit project zal leiden tot het inzicht of hergebruikt kool van de drinkwaterproductie geschikt is voor het verwijderen van organische microverontreinigingen uit afvalwater.

Meer specifiek:

  • Inzicht in de beschikbare adsorptie capaciteit van hegebruikt poederkool van Dunea voor organische microverontreinigingen in afvalwater.
  • Een vergelijking in adsorptiecapaciteit, wijze van toepassen en milieu-impact tussen hergebruikt kool en vers kool.
  • Informatie over de geschiktheid (op basis van Dunea-kool) voor verwijdering van (resten van) geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen.