Nieuws

Pilot Waterrotonde Eerbeek: efficiënt watermanagement voor papier- en kartonindustrie

Inzet van geavanceerde technologie voor waterhergebruik

Industriewater Eerbeek (IWE) heeft samen met partners zoals Nijhuis Saur Industries, NX Filtration, Pure Water Group, REDstack en KWR een innovatieve pilot gelanceerd: de Waterrotonde Eerbeek. Dit circulaire watermanagementsysteem – de ‘waterrotonde’ – zuivert proceswater van papier- en kartonfabrieken en herwint restproducten voor hergebruik. 

KWR was verantwoordelijk voor verschillende aspecten, waaronder het meten van microverontreinigingen en membraanintegriteit, brijnmanagement. Ook bleek uit het pilotonderzoek dat het hergebruik van RWZI-effluent een mogelijke optie is om waterverliezen in de waterrotonde aan te vullen. Geavanceerde technologieën zoals nanofiltratie en Electrodialysis Reversal (EDR) zijn ingezet om water te zuiveren en te recyclen, waardoor er in principe geen grondwater meer nodig is voor de papier- en kartonfabrieken 

Doelstellingen

Het project heeft verschillende doelstellingen behaald:  

  • Aantonen dat het productwater voldoet aan de kwaliteitseisen van de papier- en kartonfabrieken.  
  • Produceren van brijnstromen om brijnbehandelingstechnieken te testen en de beste strategie te definiëren, waarbij producten zoals zuur en base of hypochloriet geproduceerd kunnen worden. 
  • Genereren van een set uitgangspunten voor het ontwerp van de “full-scale” waterfabriek op basis van inzichten uit de pilot.  

Hub voor waterhergebruik

Bij een positief vervolg wordt verwacht dat de bouw van de volledige fabriek in 2025 van start gaat, met als doel een van de grootste hubs voor waterhergebruik in de industrie te creëren. Het Waterrotonde Eerbeek-project belooft een belangrijke stap te zijn richting duurzaam watermanagement in de papier- en kartonindustrie en is een voorbeeld voor industriële waterhergebruikprojecten.

Meer informatie over het project is te vinden op de projectpagina

delen