Nieuws

Veelgebruikte software SIMDEUM nu nog toegankelijker

Open source en in python drinkwatervraagpatronen genereren

De software SIMDEUM kan drinkwatervraagpatronen genereren tot op het niveau van individuele kranen en per seconde. Om de toegankelijkheid tot deze software te vergroten, is SIMDEUM nu ook als open source software en in de programmeertaal Python beschikbaar.

De nieuwe Python-versie van SIMDEUM (pysimdeum) heeft een aantal voordelen. Ten eerste werken steeds meer mensen met Python en minder met Matlab®. Ten tweede is Python goedkoper, zeker als simulaties op grote schaal worden gedaan en multiprocessing nodig is. Ten derde is de code nu omgezet naar een volledig object-georiënteerde codering, waardoor verdere uitbreiding makkelijker wordt. In de afgelopen jaren hebben tientallen PhD en MSc studenten met succes de Matlab®-versie van SIMDEUM gebruikt. De makers hopen dat er nog vele gebruikers zullen volgen en dat zij met deze versie minder ondersteuning door KWR-onderzoekers nodig zullen hebben.

Toepassing pysimdeum

Met pysimdeum kunnen nu al eenvoudig duizenden unieke (stochastische) drinkwatervraagpatronen worden gegeneerd op verschillende schaalgrootte: van seconde tot minuut, kwartier of uur en van tappunt tot watermeter, straat of een appartementsgebouw met tientallen woningen. Er is een eenvoudige koppeling mogelijk met EPANET, de software om drinkwaterdistributiesystemen te modelleren, en met andere hydraulische berekeningsprogramma’s.

Verdere toevoegingen

Op dit moment heeft pysimdeum nog niet volledig dezelfde functionaliteit als de originele Matlab-versie. De KWR-onderzoekers hopen dat binnenkort ook de modellering van niet-huishoudelijke drinkwatervraagpatronen, afvalwaterpatronen, en patronen voor energieverbruik voor warm tapwater in deze versie worden geïmplementeerd. Omdat pysimdeum open source is, hopen zij dat deze en andere (nieuwe) functionaliteiten ook door een groeiende community van gebruikers zullen worden toegevoegd.

Open source license

Pysimdeum wordt beschikbaar gesteld voor gebruik (via Python Package index, C\: > pip install pysimdeum), op basis van Python 3.8+, met een aantal standaard Python packages en voor verdere ontwikkeling (via Github) aan iedereen die zich aan de open source license committeert. Documentatie zal worden geplaatst op Read the Docs, en naar verwachting wordt eind dit jaar een uitgebreid review paper gepubliceerd waaruit voor vele regio’s in de wereld informatie over de inputparameters voor SIMDEUM valt te destilleren. De inputparameters voor Nederland zijn al goed bekend (en gevalideerd), en standaard beschikbaar. Pysimdeum is tot stand gekomen in een samenwerking tussen KWR (Mirjam Blokker, Bram Hillebrand) en David Steffelbauer (eerst TU Delft , thans Kompetenzentrum Wasser Berlin – KWB).

Resultaat van pysimdeum: tappatroon van een gebouw met 20 appartementen per seconde (lichtblauw,) en voortschrijdend gemiddelde per 2 uur (zwart)

delen