project

IWA – KWR Collaboratory on Resource Recovery

Het streven naar een circulaire economie begint een steeds belangrijker uitgangspunt in het overheidsbeleid te worden. Resource Recovery in de waterketen levert hier een bijdrage aan: terugwinnen cq. nuttig gebruiken van stoffen, energie en – last but not least – water zelf.

Technologie

Overkoepelende doelstelling van het project is het identificeren, ontwikkelen en opschalen van methoden van Resource Recovery met uiteindelijk doel om implementatie op praktijkschaal te demonstreren en te promoten. IWA en KWR Water Research Institute acteren hierbij in een complementaire rol, als respectievelijk de internationale organisatie van waterprofessionals (IWA) en de kennisonderneming in de waterketen (KWR). Het Collaboratory staat voor een samenwerkingsmodel waarin beide organisaties gezamenlijke activiteiten ontplooien ten aanzien van Resource Recovery. Aan IWA-zijde speelt het Cluster on Resource Recovery, dat wordt voorgezeten door Prof. W. Verstraete, Universiteit Gent, een centrale rol. KWR heeft een onderzoeksprogramma Resource Recovery met een eigen programma-council, eveneens onder leiding van Prof. W. Verstraete.

Uitdaging

IWA en KWR werken in het Collaboratory aan de volgende resultaten:

  • Een state-of-the-art rapport over de praktijk van Resource Recovery in de waterketen, met een overzicht van technische mogelijkheden, economische perspectieven, mogelijke barrières en toekomstige ontwikkelingen;
  • Een webbased tool ‘Learning from best practices’, waarin succesvolle praktijk-cases op een interactieve manier inzichtelijk worden gemaakt;
  • Sterke internationale profilering en uitbouwen van netwerken rondom Resource Recovery.

Oplossing

Tijdens het IWA Wereldcongres (Lissabon) in september 2014 is de website bestresourcesfromwater.org met best practices op het gebied van Resource Recovery gepresenteerd. Verschillende kanalen worden aangeboord om Resource Recovery internationaal onder de aandacht te brengen. Een internationale prijsvraag is uitgeschreven voor best practices op het gebied van Resource Recovery. De eerste IWA-KWR Award for ‘Best Practices on Resource Recovery from Water’ is gegeven aan waterketenpartners voor het valoriseren en hoogwaardig inzetten van calcietkorrels. De korrels komen vrij bij het ontharden van drinkwater. Juryvoorzitter Willy Verstraete reikte de prijs uit op de eerste IWA Resource Recovery Conference in Gent. Verder werkt KWR via ARREAU, een initiatief in het kader van het European Innovation Partnership on Water (EIP-W), nauw samen met o.a. een aantal Nederlandse partners (Energie en Grondstoffenfabriek van de Nederlandse Waterschappen, Reststoffenunie, BWA, Waterstromen, Brightwork, Bioclear, Nijhuis Water, Attero, IcoPal en Planty Pot BV). Dit heeft onder meer een overzicht van huidige praktijkvoorbeelden van Resource Recovery in de waterketen opgeleverd.