Nieuws

Conclusie DEMEAU: bioassays grote toegevoegde waarde voor bepalen waterkwaliteit

Europees project DEMEAU afgerond

In september 2015 is het driejarige DEMEAU-project afgerond. KWR gaf leiding aan het consortium van 17 partijen uit vijf landen, dat voor de EU dit driejarige project heeft uitgevoerd. DEMEAU bevorderde de inzet van resultaten uit eerder Europees onderzoek voor de aanpak van verontreinigingen in de waterketen. Een van de vier veelbelovende technologieën waar DEMEAU op focuste, is het gebruik van bioassays.

Hands-on ervaring opdoen met bioassays

Hands-on ervaring opdoen met bioassays

Workshop over bioassays in Parijs

Bioassays vormen een waardevolle aanvulling op het bestaande arsenaal analytisch-chemisch technieken. Zij kunnen worden ingezet om de aanwezigheid van chemische stoffen in (bronnen van) drinkwater te bepalen. De geschiktheid en kosteneffectiviteit van deze assays zijn getest in pilots bij Nederlandse en buitenlandse waterbedrijven, met als belangrijkste initiatiefnemers KWR, BDS, Swiss Ecotoxcentre en Veolia. De verzamelde kennis werd op 29 januari 2015 bij Veolia in Parijs gepresenteerd aan circa 30 vertegenwoordigers van overheden, waterbedrijven en laboratoria. In de middag kregen de aanwezigen de gelegenheid om hands-on ervaring op te doen met bioassays, zoals de microtoxassay (acute toxiciteit), de ER CALUX (oestrogene stoffen) en de algentoxiciteitsassay. Bij bioassays is datahandling een belangrijke component, daarom werd ook aandacht besteed aan het uitwerken van bioassaydata.

Bioassays plek in beleid en regelgeving geven

Een van de conclusies tijdens de DEMEAU-bijeenkomst was dat de toegevoegde waarde van bioassays voor het bepalen van waterkwaliteit steeds breder wordt onderschreven. Daarom is het belangrijk beleidsmakers te stimuleren om bioassays ook een plaats te geven in beleid en regelgeving. Op het gebied van bioassays heeft het DEMEAU-project in 2015 nóg twee belangrijke producten opgeleverd: een inventaris van de meest geschikte bioassays voor het bepalen van waterkwaliteit, en een geïntegreerd rapport over de toepassing van bioassays in de drie andere werkgebieden waarop DEMEAU zich richtte: Managed Aquifer Recharge, geavanceerde oxidatie en keramische membranen.

delen