Blog

Highlights SETAC Europe: bevorderen milieuwetenschap en samenwerking in Sevilla

De 34e jaarlijkse bijeenkomst van SETAC Europe vond plaats in Sevilla, Spanje, van 5 tot 9 mei 2024. Het thema van de conferentie was “Science-based Solutions in Environmental Protection”. SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) heeft als doel milieuwetenschap te bevorderen. Het jaarlijkse evenement in Europa is bedoeld om professionals uit 3 werelden samen te brengen: de academische wereld, de overheid en het bedrijfsleven. Hier kunnen dan ideeën over milieuwetenschappen en aanverwante gebieden worden besproken.

Deze editie was de meest bezochte in jaren: meer dan 3000 deelnemers, 7600 auteurs, 500+ presentaties en 1600 posters. Dit jaar werd de conferentie gehouden in het prachtige (en hete) Sevilla, Spanje. In vier dagen droegen vier KWR-onderzoekers bij aan verschillende onderwerpen, variërend van PFAS tot microplastics, en van voorspellingstools voor risicobeoordeling en nieuwe chemische analysemethoden tot afvalwateronderzoek.  Met betrekking tot microplastics kreeg vooral rubber veel aandacht; zowel de deeltjes zelf als de verbindingen die eruit vrijkomen.  

Op maandag zat Patrick Bäuerlein een sessie voor en presenteerde hij een poster over zijn werk aan nanodeeltjes uit kunststoffen en het gebruik van machine learning. In de sessie werden uitdagingen, analysemethoden, aanwezigheid, samenstelling, lokale bronnen, transport over lange afstand en menselijke blootstelling belicht. Uit de sessie kwam naar voren dat microplastics een breed onderwerp is geworden en nog steeds is. Analytische uitdagende methoden, de voorbereiding van standaardmaterialen en de beoordeling van het gedrag in het milieu zijn nog steeds veelbesproken onderwerpen.  

Op diezelfde dag zat Stefan Kools een sessie voor over “Next-Generation Urban Water Management”, met als doel een beter begrip van het lot van microverontreinigingen, transformatieproducten, ziekteverwekkers en antimicrobiële resistentie. Er werd een breed scala aan onderwerpen besproken, aangezien waterschaarste vraagt om nieuwe concepten zoals hergebruik van water. Ook op natuur gebaseerde methoden, waaronder open trottoirs en zuiveringssystemen, worden steeds meer onderzocht en beoordeeld. Door chemische en biologische analyses (bioassays) zijn we steeds beter in staat om risicobeoordeling van chemicaliën en ziekteverwekkers te voeden. We hebben voorbeelden uit andere laboratoria gezien, en in lijn met ons onderzoek bij KWR naar het gebruik van nieuwe technieken om polaire stoffen te identificeren, zoals SFC (Supercritical fluid chromatography) – en HILIC (Hydrophilic Interaction Chromatography) -methoden. De doorgifte van stoffen (waaronder medicijnen) naar gewassen werd gepresenteerd. Het was interessant om te zien dat ons werk over Effect Based Trigger-waarden door diverse onderzoekers wordt aangehaald. 

Dinsdag presenteerde Patrick Bäuerlein nog een poster, die de toepassing beschrijft van een computermodel om niet alleen microplastics te identificeren op basis van hun infraroodspectra, maar ook om verschillende soorten oplossingen te identificeren op basis van hun impedantie. Hieruit blijkt dat het model toepasbaar is op meerdere soorten data. Naar aanleiding hiervan werd Patrick benaderd om dit model uit te proberen op data van een andere onderzoeksgroep.  

Op woensdag presenteerde Renske Hoondert haar poster over het implementeren van in silico-benaderingen voor het voorspellen van menselijke toxiciteit in de Nederlandse drinkwatersector en ontmoette ze verschillende andere mensen over dit onderwerp. Hier was de boodschap dat voorspellingstools en QSAR’s (Quantitative Structure-Activity Relationships) steeds meer worden geïmplementeerd in risicobeoordeling, omdat ze steeds betrouwbaarder worden. Bovendien nemen nieuwe benaderingsmethoden (NAM’s) toe en verminderen/vervangen ze dierproefmethoden voor bepaalde toxicologische eindpunten, wat ook uitgebreid werd besproken tijdens de jaarvergadering. Beide liggen in de lijn van KWR-onderzoek, en het is zo goed om te koppelen aan de huidige stand van de wetenschap. 

Renske Hoondert presenteert haar poster over het implementeren van ‘in silico-benaderingen’ voor het voorspellen van menselijke toxiciteit in de Nederlandse drinkwatersector

Frederic Béen‘s (VU Amsterdam/KWR) team van promovendi en postdocs van de Vrije Universiteit Amsterdam presenteerden hun onderzoeksactiviteiten, variërend van de ontwikkeling van bioanalytische en computationele methoden voor het prioriteren en identificeren van toxische transformatieproducten in water, tot machine learning en chemometrische toepassingen om de identificatie en kwantificering van micro- en nanoplastic deeltjes in mensen te verbeteren. 

Eén van de keynote presentaties werd gegeven door Marlene Ågerstrand (Stockholm University). Het was interessant om te horen over de interacties tussen wetenschap en beleid en, hoe wij als onderzoekers, de risicobeoordeling en het beheer van chemische stoffen kunt beïnvloeden. Timing is belangrijk, dus houdt in de gaten wanneer richtlijnen en voorschriften kunnen worden herzien… Een van de tips voor ons werk om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk (en beleid!). 

Andere hoogtepunten waren presentaties over PMT-chemicaliën, inclusief PFAS, die ook in drinkwater worden aangetroffen, en de complexe drijfveren voor (eco)toxiciteit van PFAS, en risicobeoordeling van chemische mengsels. Daarnaast was er een sterke focus op het modelleren en in kaart brengen van opkomende zorgwekkende verontreinigingen in oppervlaktewateren (en hun transformatieproducten!) die ook als drinkwaterbronnen kunnen worden gebruikt.   

Verschillende Nederlandse partijen waren goed vertegenwoordigd, waaronder Frederic Béen (VU Amsterdam/KWR), en anderen aan de Universiteit van Amsterdam, Wageningen Universiteit, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit en ook partijen waar we voor werken en/of samenwerken in projecten: Aquafin (B), ECHA, Concawe, Rijkswaterstaat, RIVM, Deltares, HWL, RIWA, ….   

Door in gesprek te gaan met collega’s en door tot nadenken stemmende presentaties bij te wonen, bood het bijwonen van de SETAC Europe Annual Meeting in Sevilla een manier om langdurige verbindingen en samenwerkingen aan te gaan voor KWR-onderzoekers. 

delen