Nieuws

TKI Watertechnologie – Jaarrapportage 2023: meewerken aan de vormgeving van het innovatiebeleid

Toekomstplannen met ruimte voor water

Een reeks met inspirerende impactverhalen over succesvol afgeronde projecten en een vooruitblik hoe watertechnologie meewerkt aan de vormgeving van het innovatiebeleid, noodzakelijk voor een toekomstbestendig Nederland. Dat is de kern van de TKI Watertechnologie Jaarrapportage 2023 die onlangs is gepubliceerd. Opvallend is het persoonlijke voorwoord van bestuurslid Rudy Dijkstra, die als vertegenwoordiger van het mkb benadrukt hoe belangrijk het bedrijfsleven is om nieuwe technieken naar de markt te brengen. Voorbeelden zoals de aanleg van warmteleidingen en duurzamere methoden voor het verwijderen van arseen uit drinkwaterslib, laten volgens Dijkstra deze toewijding aan technologische innovatie en duurzaamheid zien. Hier volgt een korte impressie van de Jaarrapportage, die onder andere voorziet in een zekerstelling dat TKI Watertechnologie de komende vijf jaar stevig in het zadel zit.

Lees hier het hele artikel op de website van TKI Watertechnologie.

 

delen