project

Waterkwaliteit snel in beeld

Door toenemend waterhergebruik in de glastuinbouw is er een steeds grotere behoefte om snel informatie te krijgen over de waterkwaliteit, zodat wanneer dat nodig is, snel kan worden ingegrepen in de water- en nutriëntvoorziening van de planten en in de waterzuivering. Er zijn nog geen op de tuinbouw toegesneden methodes en concepten waarmee tijdig bijsturen op waterkwaliteit mogelijk is en het doel van dit project is om die te ontwikkelen.

Nieuwe parameters snel meten

Er zijn steeds kleinere sensoren beschikbaar, die steeds meer parameters snel en tegen relatief lage kosten kunnen meten. Binnen Waterkwaliteit in Beeld wordt onderzocht of het mogelijk is een aantal nieuwe parameters online te meten (chlorofyl, UV-fluorescentie, zuurstof, natrium, kalium, turbiditeit, redox), omdat daarmee snel een beeld ontstaat van de waterkwaliteit, waaronder de aanwezigheid van algen, organische stoffen en microbiologische activiteit, de ionenbalans en de effectiviteit van de reiniging van het water. Dit deel van het project wordt uitgevoerd door Groen Agro Control en sensorbedrijf Sendot.

Aanvullend doet KWR onderzoek naar een methode om de effectiviteit van de desinfectie sneller te bepalen: momenteel duurt dit enkele dagen, omdat daarvoor een microbiologische kweekmethode wordt gebruikt (kiemgetal-methode). Dat duurt te lang om te kunnen bijsturen: de resultaten moeten binnen een dag beschikbaar zijn. KWR vergelijkt daarom verschillende methodes (met en zonder sensoren) op hun gevoeligheid om het effect van desinfectie op verschillende micro-organismen snel te kunnen bepalen.

Sneller bijsturen op waterkwaliteit

De resultaten van dit project moeten het mogelijk maken de processen in de tuinbouw sneller bij te sturen op waterkwaliteit. Potentieel wordt het zelfs mogelijk te sturen op het verwijderen van verontreinigingen door bepaalde ziekteverwekkers en/of voor specifieke gewastypen. Uiteindelijk levert dit kennis en technologie op die in de hele tuinbouwsector kan worden toegepast.

Het consortium bestaat uit gerenommeerde onderzoeksorganisaties op het gebied van waterkwaliteit in de tuinbouw (Stichting Control Food & Flowers en KWR Water Research Institute), gespecialiseerde meet- en technologiebedrijven (Groen Agro Control, Sendot, UV Desinfectieconsortium) en belangenorganisaties vanuit de gewasteelt (LTO Glaskracht, Plantum). Dit project is mede gefinancierd door de TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.